Beboermødet i Gellerupparken torsdag den 10. april var et af de mest velbesøgte i mange år. 122 lejemål var mødet frem, og derudover deltog en masse nysgerrige gæster fra blandt andet Toveshøj.
Foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen blev valgt til mødets dirigent, og han førte sikkert forsamlingen gennem aftenens dagsorden, som både indeholdt beretning, regnskab og valg.
Afdelingsbestyrelsen havde forud for mødet udsendt en skriftlig beretning udover den mundtlige beretning, som blev fremført af afdelingsformand Helle Hansen og bestyrelsesmedlem Jamal Mohamed.
Tryghedsgaranti for blå blokke
Beretningen begyndte med at fortælle nyheden om, at tryghedsgaratien vil træde i kraft den 1. juni for beboerne i de såkaldte blå blokke, Lottesvej 10-16 og Bentesvej 1-11. De blokke skal i forbindelse med helhedsplanen omdannes til ungdomsboliger. Og så skal beboerne hen over sommeren forholde sig til den igangværende byrumskonkurrence, som skal skabe det nye grønne parkområde i Gellerups hjerte.
Derudover blev der fortalt om en kommende energirenovering, istandsættelse af kælderaktivitetsrum, den boligsociale helhedsplan, som er sat i gang, udfordringer i Fritidsforeningen og planer om flere åbne beboermøder for at skabe mere debat og involvering.
Debat med ris og ros
Efterfølgende blev beretningen sendt til debat. Efter en lidt stille start meldte rigtig mange beboere sig med spørgsmål og ris og ros. Der blevet stillet mange kritiske spørgsmål til langsomligheden med at få gennemført en energirenovering af afdelingen, som mange beboere mente var blevet nedprioriteret i forhold til den fysiske helhedsplan. Det lød også kritik af standarden på genhusningslejlighederne og af den igangsatte maling af blokkenes vinduespartier, og den megen svineri og hærværk.
Flere beboere var dog også oppe og opfordre til, at afdelingen skulle blive mere positiv over for helhedsplanen, og at Gellerupparken er en godt sted at bo, men at det skal gøres endnu bedre.
Knap tre millioner i overskud
Afdelingens regnskab for 2013 viste et pænt overskud på knap 2,8 millioner kroner, som kan bruges til at være med til at holde huslejen i ro i de næste par år.
Punktet gav anledning enkelte spørgsmål og kommentarer fra salen, hvor flere opfordrede til at arbejde på at minimere hærværk og energiforbrug for at beholde billig husleje. Regnskabet blev vedtaget med to stemmer imod.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.