85 beboere var mødt op til Toveshøjs afdelingsmøde. Formanden, Anett Sällsäter Christiansen, fremlagde i sin formandsberetning de emner, der er vigtige for beboerne og afdelingen.
Hun nævnte, at afdelingen gerne vil gøre noget ved området bag Bazaren, så der bliver mere åbent omkring Toveshøj og en bedre forbindelse mellem Toveshøj og resten af Århus. Dette har Gellerupsekretariatet lovet at gå videre med. Der er også meget rodet i området bagved Bazaren, og hun vil bede Teknik og Miljø om at rydde op og tænke de arealer ind til noget mere attraktivt, fordi det i dag appellerer mere til ræs mellem skolen og klubben.
"Vi vil også gerne invitere den nye ældrerådmand, Jette Skive, til en kop kaffe for at diskutere plejeboliger og det lokalcenter, som gerne skal spille sammen med det nye sundhedshus på Toveshøj," sagde hun.
Problemer med lyset
Der er stadig problemer med lyset på Toveshøj. Der er natsænkning, hvilket betyder, at der er mindre lys tændt om natten, samt at der ikke er nok lys på stisystemerne. Teknik og Miljø vil vente, men det vil hverken politiet eller afdelingen. Derfor har Teknik og Miljø været på besøg, og man afventer nu deres rapport.

Toveshøj skal renoveres
Rådgivere fra Rambøll er i gang med at udregne, hvad en omfattende facaderenovering vil koste, og kommer derefter med en rapport.
I den forbindelse skal der tages nogle lejligheder ud, som skal laves om til toværelses lejligheder, og samtidig skal man finde ud af, hvordan man kan lave nogle af de treværelses om, så man får mere ud af arealet med den lange gang. Det var også et af de emner, som en del beboere stillede spørgsmål til.

Når rapporten er klar, kommer der et nyt beboermøde.
Kritik af kommunen
Toveshøj kan også sætte vand over til mere dialog-kaffe med kommunen: Anett udtrykte bekymring over, om kommunen har forstået og kan forholde sig til den kritik, som bestyrelsen er kommet med.
"Jeg er er ikke i tvivl om, at kommunen har gode intentioner om god dialog og samarbejde, men Toveshøj har i den seneste tid været udsat for meget hærværk og uro, og det er en af grundene til, at vi har valgt videoovervågningen. Uroen i Bazaren, med knallerter, der fræser rundt, tyveri fra biler, og de ting, der bliver stjålet og smidt rundt omkring i området, er klart noget, som påvirker beboerne," sagde formanden.

2013 gav underskud
Afdelingen har desværre et underskud på 1,8 millioner kr. Det skyldes istandsættelse, tab pga. fraflytninger, hvor beboere er løbet fra regningen, samt en for lille henlæggelse fra afdelingen i 2013.

Afdelingsbestyrelsen valgte i 2013 at sætte indskuddet op, og indskuddet for en treværelses er nu 19.080 kr. Dette er for at forhindre, at man taber penge på dem, som vælger at smutte fra huslejen. Hærværket i afdelingen for 2013 løb op til 1.493.869 kr.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.