De frivillige i Gellerups beredskab og borgmester Jacob Bundsgaard er klar til at møde udfordringerne, når Helhedsplanen snart går i gang med at bygge veje.
Det står klart efter, at borgmester Jacob Bundsgaard i sidste uge var i Gellerup, hvor han mødtes med omkring 30 frivillige repræsentanter fra det såkaldte beredskab i Gellerup. Beredskabet er et netværk af forenings-frivillige og ansatte, som kan aktiveres, hvis der opstår uro i et område.
Mødet var kommet i stand både for, at borgmesteren kunne hilse på og sige tak for indsatsen omkring Akkari-besøget for flere måneder siden, men også for at kommunens førstemand kunne komme i dialog med Gellerups frivillige beredskab og få dets input til, hvordan man sammen bedst kan sikre tryghed i byggeprocessen, når vejbyggeriet begynder.
Sikrer ro og tryghed
”Det er både en ny og spændende tid, som ligger foran os. Og her skal vi sikre, at det stadigt er roligt og trygt at bo i Gellerup,” sagde Jacob Bundsgaard, der roste beredskabet i Gellerup for, at det ville være med til at tage ansvar.
”Det er afgørende, at vi er sammen om at sikre, at det fortsat er de gode kræfter, som er med til at sætte dagsordnen i området, mens hele verden – eller i hvert byens – øjne hviler på os.”
Beredskabsmøder hver kvartal
Mødet der var indkaldt af Simon El-Zienab, der er afdelingsleder i HotSpot og koordinator for beredskabets mange frivillige foreninger. Han fortsatte med spørgsmål og indlæg om, hvordan samarbejdet med beredskabet kan gøres endnu bedre.
Mange af de frivillige foreningsfolk efterlyste endnu mere oplysning og kommunikation. Og forsamlingen blev hurtig enig om at beredskabet fremover skal mødes og se hinanden en gang i kvartalet, i stedet for kun hvert halve år.
Læs mere om beredskabet
Beredskabets ledelse består af Fritids- og Ungdomskoleleder Anders Glahn, leder af Lokalpolitiet Jens Espensen og centerchef Bent Nielsen fra HotSpot, mens Simon El-Zienab, afdelingsleder i HotSpot, koordinerer kontakten til beredskabets mange frivillige foreninger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.