De tre familier, der ikke godvilligt vil flytte fra Bentesvej, skal møde op mandag i boligretten. Der er retsmøde kl. 9 i retssal G i Retten på Vester Alle, og retsmødet er åbent for alle.
Brabrand Boligforening har rejst sagen mod familierne Souzan Abedelal, Rabah Khalil Hamad og Mohammad Khaled Ismail. De vil som de eneste af ca. 190 familier ikke flytte fra de tre blokke, som skal rives ned. Alle øvrige familier er flyttet til erstatningslejligheder, men de tre familier mener ikke, at de vil kunne få det så godt, som de har det på Bentesvej.
Eller havde det, burde man måske sige. De tre blokke er helt tømt for beboere, og bøller har været hurtige til at smadre alt, hvad der kan smadres. Det kan næppe være rart at være de eneste tre familier tilbage i to blokke. Den tredje blok er helt tømt.
I vejen for kontorhus og Bygaden
Blokkene på Bentesvej skal rives ned som følge af helhedsplanen, som beboerne har sagt ja til. To af blokkene er i vejen for et stort kontorhus-byggeri, som kommunen vil opføre og skabe op mod 1000 nye arbejdspladser i Gellerup. Den tredje blok er i vejen for Bygaden.
Alle familier har en tryghedsgaranti, og de har kunnet vælge, om de vil blive boende i Gellerupparken eller få en lejlighed et andet sted. Kun de tre familier har sagt nej tak til alt, og mæglingsmøder med boligforeningens top har heller ikke hjulpet.

Tværtimod har den ene familie krævet ikke mindre end 2,5 mio. kr. for at flytte.
Det har boligforeningen pure sagt nej til, fordi den ikke kan forskelsbehandle de øvrige familier, som ikke har fået andre erstatninger end dem, der er aftalt for forbedringer i de fraflyttede lejligheder mv.
Dom om en uge
Retssagen føres for familierne af advokat Bjarne Overmark. Boligforeningens advokat er Jacob Møller. Dommeren hedder Poul Holm.
Der ventes ikke dom samme dag som retssagen – der går typisk en uge, inden den afsiges. Når den afsiges, kan parterne anke. Nogle af familierne har sagt i medierne, at de vil anke, hvis dommen går imod dem.
Det kan betyde, at en dom i en højere retsinstans først vil blive afsagt om anslået ni måneder. Imens vil de to minimalt beboede blokke stå og skabe utryghed for Gellerupparkens beboere, og boligforeningen vil have en række faste udgifter til bygningerne, indtil de kan rives ned.

Læs de formelle oplysninger i denne retsliste

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.