Over fire timer tog det i dag at komme igennem alle papirerne og påstandene i boligretten. Men om de tre familier på Bentesvej skal forlade deres lejligheder eller ej, det afgøres først den 9. juni, hvor dommeren afsiger sin kendelse.
Så både de og Brabrand Boligforening er på pinebænken en lille måned endnu.
Parterne blev – ganske som ventet – ikke enige om noget. Boligforeningen og dens to indkaldte vidner holdt på, at når der en demokratisk vedtaget helhedsplan, som indebærer nedrivning og nybyggeri, så må alle de beboere, der bor i de nedrivningsdømte blokke, forlade deres lejligheder.
Det har 189 ud af 192 familier allerede gjort. Kun tre familier er tilbage i de ellers helt tømte og nu hærgede boligblokke: familierne Souzan Abedelal, Rabah Khalil Hamad og Mohammad Khaled Ismail. De bor på Bentesvej 27, 47 og 51, og altså i de to blokke, hvor kommunen køber grunden for at bygge et stort kontorbyggeri med 1000 arbejdspladser.
Den tredje blok – der hvor Bygaden skal gå – er allerede tømt, og der gøres for tiden klar til at rive ned, når der er analyseret for farlige byggematerialer.
"Opsigelserne er ugyldige"
Men familiernes advokat, Bjarne Overmark, tog fat i nogle forhold, som han mente var procedurefejl og et forkert grundlag for beboernes afstemning i 2010. Derfor mente han, at dommer Poul Holm burde erklære opsigelserne ulovlige. Overmark anførte som sine påstande:

  • det er ikke Brabrand Boligforening, men afdeling 4 Gellerupparken, der har myndigheden til at kunne opsige lejere
  • der forelå ikke en formel nedrivningstilladelse fra Århus Kommune, da lejerne blev sagt op i maj 2013. Den er først kommet i april i år
  • det var en forudsætning for lejerne, da de stemte, at helhedsplanen ikke måtte give huslejestigninger. Den forudsætning holder ikke, når der er lagt ind i planen, at der efter de første fire år kan ske en lejestigning på mellem 0 og 10 kr. pr. kvadratmeter pr. år.
  • tilbud om erstatningslejligheder skal komme "uden unødigt ophold", som der står i lejeloven. Men de kom først efter otte måneder.

Familierne vil blokere helhedsplanen
Overmark sagde på familiernes vegne, at de er modstandere af nedrivning og gerne vil blive boende, hvor de bor.
Til gellerup.nu sagde den ene af de sagsøgte inden retsmødet, at han håber på, at de kan blive boende.
"Ja, hvorfor ikke? Der er god plads, og parkeringspladser nok," grinede han. Familierne ønsker at blokere helhedsplanen, så der ikke vil blive bygget kommunale arbejdspladser.
"Alle tilladelser er i hus"
Men det vil så vise sig. Boligforeningens advokat Jacob Møller havde disse påstande, som også blev bakket op af de to vidner, Keld Albrechtsen, foreningsbestyrelsen, og Per Frølund, Gellerupsekretariatet:

  • boligforeningen har fuld ret til at opsige lejemål, da den administrerer dem juridisk
  • alle tilladelser er i hus
  • helhedsplanen selv giver ingen lejestigninger. Men som i enhver støttet afdeling kan der ske stigninger, når lejestøtte skal aftrappes. Og en boligafdeling kan vedtage lejestigninger som følge af almindelige prisstigninger eller forbedringer, som ikke er en del af helhedsplanen.
  • boligforeningen gav ikke bare eet, men to erstatningstilbud. Keld Albrechtsen nævnte, at tilfredsheden blandt de fraflyttede lejere er blevet målt, og de "allerfleste" er tilfredse med den måde, det er foregået på, og den hjælp, de har fået. Der har naturligvis været detaljer, som nogle har været utilfredse med.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.