Det bliver først efter sommerferien, at beboerne i Gellerupparken skal stemme, om de til acceptere yderligere to blok-nedrivninger og sælge jord til en ny ungdomsbydel ved Lottesvej.
Beboermødet skulle have været holdt på torsdag den 12. juni, men på afdelingsbestyrelsens møde blev man enige om, at der er nogle uafklarede spørgsmål, der først skal belyses.
"Det er vigtigt, at vi gør det her ordentligt, også med tryghedsgarantien for de, der bor i de to blokke. Og det kunne godt lade sig gøre at udsætte beboermødet," siger afdelingsformand Helle Hansen.
Det er de to blokke Bentesvej 1-11 og Lottesvej 10-16, der skal rives ned, hvis beboerne siger ja. Det er de såkaldt "blå blokke" i helhedsplanen, som skulle renoveres og indrettes til ungdomsboliger, men boligforeningen og kommunen foreslår, at de rives ned, fordi  det kan give nogle bedre løsninger.
Ny bydel og salg af jord
Hejredalskollegiet skal også rives ned for at give plads til en helt ny ungdomsbydel. På Hejredalskollegiets grund kan der blive plads til 200 ungdomsboliger, mens arealet, hvor de to boligblokke ligger, kan give plads til yderligere 200 ungdomsboliger.
Ungdomsbydelen vil i givet fald blive en ny afdeling under Brabrand Boligforening, og det betyder, at Gellerupparken kan sælge jorden til afdelingen. Indtægten ventes at blive 13 mio. kr., som skal bruges til at finansiere Gellerupparkens del af helhedsplanen.
Men det bliver altså først engang i august, at den beslutning skal tages.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.