Byrådet skulle i aftes have taget stilling til en manøvre fra Venstre og Konservative, som vil kunne spænde ben for hele moske-projektet i Gellerup. Byrådet nåede dog ikke alle punkter på dagsordenen, og sagen om moskeen er nu udskudt til efter sommerferien.
Det betyder samtidig, at Moske-foreningen ikke kan komme længere med sit projekt, før der politisk er taget stilling til det.
Venstre og Konservative kalder sig forbavsede over, at Moske-foreningen efter mange års arbejde er tæt på at købe en grund i Gellerup, tæt på Nordgårdhallen. Det ønsker de to parti at forhindre, og de truer med at trække deres generelle støtte til helhedsplanen.
Allerede da byrådet vedtog helhedsplanen – og med Laura Hay (V) som teknisk rådmand – var det klart, at der var sonderinger om at placere moskeen i Gellerup. Politikerne krævede, at moske-projektet kørte uden for selve helhedsplanen, dvs. som en normal byggesag. Moskeen er ikke nævnt i helhedsplanen, men der står heller ikke noget om, at det ikke kan lade sig gøre.
Vil ændre helhedsplanen
Her i 2014 ønsker Venstre og Konservative så at få indføjet i helhedsplanen, at en moske ikke skal kunne lade sig gøre. Partierne skriver i deres indstilling:
"Den seneste tid er der opstået en debat om placering af en Stor-Moské i Gellerup. Venstre og Det Konservative Folkeparti kan ikke støtte sådanne planer. Fra de første møder om Helhedsplanen i 2007 gjorde vi det klart at vi ikke kunne se os selv i det fortsatte arbejde med Helhedsplanen såfremt en Stor-Moské blev placeret i Gellerupparken."    
"En stormoske strider, efter vores overbevisning mod de principper der er grundlaget for helhedsplanen samt de effekter der ønskes opnået."  
Det er baggrunden for, de ønsker en ændring i helhedsplanen, så det specifikt nævnes, at der ikke kan bygges en moske.
Sker det ikke, risikerer det meget brede byrådsflertal at svinde til Radikale, Socialdemokratiet og SF. I forvejen står Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance uden for planen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.