Aarhus Kommunes Børn- og ungeafdeling skriver i det seneste personaleblad "BU Nyt" om Gellerups udddannelsesvejledning til unge i ungdomsklubberne:
I Gellerups og Toveshøjs ungdomsklubber er der den seneste tid blevet talt og drømt om fremtiden – godt hjulpet på vej af uddannelses- og karrierevejleder Ahmad El-Ahmad fra Get2Ed.
Hver onsdag og torsdag aften besøger han på skift klubberne og taler med medlemmerne om, hvad de kunne tænke sig at lave efter endt skolegang eller ungdomsuddannelse.
Alle samtaler foregår med en coachende tilgang, forklarer Ahmad El-Ahmad:
”Det er vigtigt, at det er de unge selv, som formulerer planen for deres karriere. Det medvirker nemlig til, at de tager ejerskab og ansvar for fremtiden."
Fra negativ arv til netværk
Initiativet Get2Ed er blevet til i samarbejde mellem Ung i Aarhus – Gellerup & Toveshøj – og den boligsociale indsats i Helhedsplan Gellerup. Formålet er blandt andet at bryde den del af den negative sociale arv, som omhandler de unges manglende kontakt til og netværk i og omkring uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
En af de ting, som kommer bag på både de unge og deres forældre, er de mange muligheder for videre- og efteruddannelse, der findes.
”De ved ikke, at bare fordi man begynder med en kort social- og sundhedshjælperuddannelse, så kan man ende ud med en universitetsgrad i sundhedsvidenskab. Eller at en teknisk erhvervsuddannelse senere kan blive til en ingeniøruddannelse,” siger Ahmad El-Ahmad.
Ambitiøse unge
Get2Ed-projektet er foreløbig sat til at vare i fire år. Foruden de uforpligtende samtaler til klubaftenerne, skal de unge lave egentlige uddannelsesplaner, og senere bliver der arrangeret inspirationsbesøg på uddannelses-institutioner samt igangsat individuelle samtaler og gruppevejledning.
Kontakt: uddannelses- og karrierevejleder Ahmad El-Ahmad , Get2Ed, mail: ahah@bbbo.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.