Det bliver ikke lejerne i Brabrand Boligforening, som kommer til at betale for de ekstra omkostninger, der skyldes den verserende sag om opsigelse af to familier på Bentesvej.
I stedet er det Landsbyggefonden, som betaler. Der er en såkaldt reguleringskonto for uforudsete omkostninger, og den må godt bruges til at dække de store omkostninger, der er til at holde de to næsten tomme boligblokke kørende. Hver af blokkene koster ca. 300.000 kr. om måneden.
Der har været tvivl, om tabet skal dækkes af boligforeningens dispositionsfond – det vil sige alle lejere i Brabrand Boligforening – eller af Landsbyggefonden.
I kraft af en aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune fra 2010 har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening imidlertid en sammenfaldende interesse i, at Landsbyggefonden dækker huslejetabet, idet Aarhus Kommune har forpligtet sig til at dække et eventuelt huslejetab ved den ene af de to blokke.
Landsbyggefonden og Aarhus Kommune har skriftligt givet tilsagn til, at lejetabet fra 2013 og frem vil blive dækket af den såkaldte reguleringskonto. 
Som omtalt i juni fremskyndes ankesagen, hvor de to familier har valgt at anke boligrettens dom om, at boligforeningens opsigelse af familierne var i orden. Hvis ankesagen stadfæster boligrettens dom, bliver de samlede omkostninger ved at have to næsten tomme blokke kørende altså også mindre end frygtet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.