Fald i hærværk, huslejestigning på fire procent og aflåste containergårde var nogle af emnerne på Toveshøjs afdelingsmøde 9. september.
Her mødte 40 beboere op til det ordinære beboermøde i Tousgårdsladen. Der skulle stemmes om budget, og Anett S. Christiansen fortalte i sin formandsberetning om, hvad der var sket i afdelingen det seneste halve år.

Den største nyhed er, at efter opsætningen af kameraer og videoovervågning er hærværket i de områder, hvor der er kameraer oppe, faldet med op til 80 procent! Det er ret bemærkelsesværdigt, og det betød også, at der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt man ikke også skulle have kameraer op andre steder, f.eks. på svalegangene og parkeringspladserne. Her blev svaret, at der er penge til det, men det kræver en beboerafstemning.
En kvinde, som hele tiden har været imod videoovervågning, rejste sig op og bad om ekstra overvågning: ”Når vi er i gang, kan vi ligeså godt gå hele vejen.”

Lås på containergårde

Containergårdene har fået lås på, så folk skal bruge nøgle for at kunne bruge dem. Det betyder, at man kun kan komme ind på den containergård, man selv er tilknyttet. Det er for at undgå, at folk udefra skaffer sig af med deres ting.

Selvom der er kameraer oppe, er der begået hærværk. Det værste eksempel på dette, var da bålhytten til en værdi af 150.000 kr. brændte. Men det er konstateret, at forsikringen dækker hele beløbet. Så den bliver bygget op igen, men man vil dog lige vente lidt med det.

Nogle beboere ville gerne vide, hvad der bliver af planerne om det nye sundhedshus og pleje-og ældreboligerne. Anett kunne oplyse, at processen snart går i gang, og at der snart skal være møder omkring det.

Budget og ros til den nye ledelse

Anett forklarede, at de er tilfredse med den nye ledelse i boligforeningen og ikke har haft nogle klager over dem. Samarbejdet virker også fint, og der bliver lyttet til dem. Man sikrer sig nu mod misforståelser ved, at alting foregår på skrift.

Bekymring over huslejen

Desværre måtte de fremmødte beboere acceptere, at huslejen stiger med fire procent fra 1. januar.

Administrationschef Susanne Witting var til stede til mødet for at redegøre for budgettet.

Hun var bekymret for huslejeudviklingen på Toveshøj, fordi Gellerupparken har overskud og ingen huslejestigning denne gang. En af de ting, beboerne kan gøre for at undgå højere husleje, er at sortere affaldet bedre. Det er en stor udgift, fordi det er dyrt at komme af med affald og storskrald, som bliver lagt i forkerte områder.

Der er også store udgifter til el, som man ikke helt ved, hvor kommer fra. Susanne Witting regner med at nogen bruger el i deres kælderrum, som er beregnet som fællesarealer, og opfordrer folk til at melde det, hvis de ser eller hører noget. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.