Et nyt kombineret sundheds- og beboerhus på Toves Torv tæt ved Bazar Vest er tidligst klar til brug i 2018.
Den kommunale indsats på sundhedsområdet, herunder bygning af lægehuse m.v., er bragt i fokus i finanslovsforhandlingerne. Men det kommer formentligt ikke til at rokke ved tidsplanen for det planlagte sundhedshus i Toveshøj.
Programleder Kristian Lauritsen fra Brabrand Boligforening oplyser, at der snart skal være møder, hvor man diskuterer processen for byggeprojektet, der omfatter en tidkrævende behandling af lokalplan og en udbudsrunde herefter.
Beboerhus fylder det halve
Mange andre fysiske ændringer som led i helhedsplanen bliver synlige langt inden sundhedshuset.
"Jeg har en formodning om, at beboerhusdelen vil udgøre omkring 50 procent af bygningen, 1200-1500 kvadratmeter, mens den sundhedsfaglige del med lægepraksis, optræningscenter med videre skal fylde resten," siger Kristian Lauritsen.
Fra Landsbyggefonden er der afsat 40 millioner kroner til byggeriet, men den del af huset, der skal drives af liberale erhverv, f.eks. læger, skal finansieres ved, at lægerne køber en "ejerlejlighed" i byggeriet. Også kommunen kan købe sig ind i sundhedshuset til drift af f.eks. genoptræningscenter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.