ForeningsGuiderne er et samarbejdsprojekt styret af frivillige guider, som hjælper børn og unge og deres familier fra udsatte byområder ind i foreningslivet.

Formålet med projektet er at få foreningsparate børn og unge i gang med fritidsaktiviteter. Dette omfatter børn og unge, som er i tvivl om, hvilke muligheder de har, og som ikke er vant til foreningslivet. Projektet fungerer altså en form for et ”kærligt skub” til børn og unge.

Spirende succeshistorie
Selv med sprogbegrænsninger skal børn og unge ikke forhindres i at kunne deltage i fritidsaktiviteter:
”Et af fokuspunkterne ved projektet er jo netop, at vi kan hjælpe dem på vej, som måske ellers ville have svært ved at komme i gang,” udtrykker Sofie Kornum, nyansat koordinator i Gellerupafdelingen.

Som projektkoordinator har Kornum ansvaret for guiderne, som typisk er frivillige studerende. Derudover er det hendes opgave at sprede information om projektet ved forskellige oplæg og møder. Hver tirsdag er hun også til at finde på det boligsociale sekretariat.

Afhænger af frivillige

Flere end forventet har taget projektet positivt til sig, på trods af, at projektet kun har eksisteret i tre år. Tre ud af fire børn har haft succes med at komme i en fritidsaktivitet ifølge en intern undersøgelse.

På trods af økonomisk støtte fra samarbejdspartnerne Aarhus Kommune, Sport & Fritid samt Brabrand Boligforening, har projektet dog begrænsede ressourcer og er derfor afhængig af frivillige. Alligevel kører projektet rundt, da både koordinatorer og frivillige ”virkelig brænder for det” ifølge Kornum, som selv studerer erhvervsøkonomi ved siden af arbejdet som koordinator.

I Gellerup finder man guiderne gennem to skoler; Tovshøjskolen samt Sødalskolen. Det er dog også muligt selv at tage kontakt til koordinatoren, som finder en guider til barnet. Koordinator Sofie Kornum kan kontaktes over mail på: soko@bbbo.dk

Læs mere om projektet på: www.foreningsguiderne-aarhus.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.