Fællesskab, hjælp til foreninger og forventningsafstemning. Det var tre hovedpointer, der blev nævnt, da Samvirket afholdt sit kvartalsmøde.

Både de frivillige og ikke-frivillige var enige om, at der skal være mere fokus på fællesskabet mellem de to parter, og det at man for eksempel kan grine sammen, er en vigtig del. Hertil blev det også nævnt, at fælles aktiviteter vil øge fællesskabet og samhørigheden.

Flere foreninger efterspurgte konsulenter, der kunne hjælpe med de forskellige arrangementer, som bliver afholdt. Ved hjælp fra foreningskonsulenter, undgår foreningerne også at tage ansvar for noget, som de ikke har indsigt i.

Til sidst var en af hovedpointerne, at begge parter skal have forståelse for de forventninger, der var til hinanden. Flere personer havde oplevet, at forventningerne ikke var i overensstemmelse med den modsatte parts. Derfor havde der været tilfælde, hvor de ikke-frivillige forventede, at beboerne tog ansvar, mens beboerne forventede, at de ikke-frivillige ville hjælpe.

Næste kvartalsmøde er tirsdag den 25. november kl. 16:30 i Foreningernes Hus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.