Det er endnu umuligt at sætte tal på, hvad helhedsplanen for Gellerup kommer til at betyde for lokale virksomheder.
Det er åbent, hvad det får af konsekvenser for de nærliggende private erhvervsvirksomheder i området – om jobmulighederne her og deres ansatte.
Indtil nu forholder de flere end 80 medlemmer af erhvervsforeningen med mellem 3000 og 4000 ansatte sig afventende. Men der er forventninger i Brabrand Erhvervsforening om flere ansatte de kommende år.
Ikke mindst betyder Gellerups placering tæt på det store østjyske motorvejskryds meget, når det handler om erhvervsudvikling, placering af nye virksomheder og skabelsen af nye arbejdspladser her.
Store forventninger
Mange virksomheder i Brabrand forventer et positivt udbytte af den store fysiske forandring, der er planlagt de kommende mange år, og som så småt er i gang med vejanlæg ved Gudrunsvej og nedrivning af tre boligblokke på Bentesvej.
Hvad det vil føre til på sigt, er uklart.
Men formanden for Brabrand Erhvervsforening, Susanne Lee Jørgensen, siger, at det lokale erhvervsliv har store forventninger til de muligheder, helhedsplanen giver.
Hun er medindehaver af malerfirmaet Helge & Michael Jørgensen på J. P. Larsensvej og siger, at hun blandt de 17 medarbejdere i firmaet har fire, der ikke har dansk baggrund.
"Vi deltager ikke i store licitationer omkring de store projekter i helhedsplanen, men kan måske få en plads i underentrepriser. Men det er alt for tidligt at sige noget om," siger Susanne Lee Jørgensen.
Helge & Michael Jørgensen har tidligere modtaget en integrationspris og en netværkspris i konkurrence med mange andre. Malerfirmaet har Brabrand Boligforening som en meget stor kunde.
Lidt af et tomrum
Medlem af bestyrelsen i erhvervsforeningen, Kim Møller Rasmussen, siger, at erhvervsvirksomhederne for tiden befinder sig i lidt af et tomrum.
"Man er i gang med vejanlæg og forberedelse af lokalplaner m.v. Det kan på en måde være frustrerende for nogle virksomheder, der gerne vil til fadet og sætte noget i gang," siger Kim Møller Rasmussen.
Han har tidligere haft virksomhed i Brabrand, men er nu konsulent i firmaet Insource i det centrale Aarhus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.