Sommeren har været fyldt med tvivl: vil huslejen stige på grund af helhedsplanen? Tvivlen har været fremme på flere møder, og et papir til Huslejenævnet taler om "aftrapning af huslejestøtten". Så der var god grund til at holde et informationsmøde i Foreningernes Hus i aftes, hvor boligforeningen tegnede og svarede på spørgsmål.

Det korte svar fra boligforeningens top er:

"Til og med 2022 vil der ikke ske en huslejestigning som følge af helhedsplanen. Almindelige prisstigninger vil kunne hæve huslejen på lige fod med alle andre afdelinger i boligforeningen, men helhedsplanen vil ikke medføre huslejestigninger."

Sådan sagde Brabrand Boligforenings direktør Keld Laursen til de ca. 20, der var mødt op til informationsmødet. Men hvad der sker efter 2022, kan ingen give garantier for.

"Men efter vores bedste skøn vil der heller ikke efter 2022 ske andre huslejestigninger, end den almindelige inflation vil medføre. Jeg skønner det ud fra, at hele økonomien i Gellerupparken og Toveshøj vil blive genberegnet efter helhedsplanens gennemførelse. Landsbyggefonden og boligforeningen skal vurdere, hvad afdelingerne "kan holde til" med hensyn til husleje, og intet tyder på nuværende tidspunkt på, at Landsbyggefonden mener, at lejen skal være højere," sagde Keld Laursen.

Stadig bekymring hos nogle beboere
Han og projektchef Ole Bech Jensen svarede på spørgsmål om den nul-stigning-garanti, som blev stillet før helhedsplans-afstemningen i 2011. Flere spørgere frygtede dog stadig, at huslejen vil stige på et tidspunkt som følge af helhedsplanen. Blandt andet Ali Khalil:

"Jeg er lidt bekymret, for da vi stemte om helhedsplanen, blev vi nærmest lovet, at huslejen ikke stiger de næste 100 år. Jeg er bange for den usikkerhed, som opstår efter 2022," sagde han.

Nezar Ajjawi følte sig endda sikker på, at huslejen vil stige, den bliver bare "skubbet", så den udløses senere, mente han.

Keld Laursen replicerede, at det er lige så vildledende at sige, at der kommer en stigning, som at garantere, at der ikke kommer en efter 2022.

"Vi må leve med en grad af usikkerhed om, hvad der sker langt ude i fremtiden, men jeg tror virkelig, at bekymringen er overdrevet," sagde han.

Mødet handlede også om den kommende ungdomsby og om renoveringen indvendigt og udvendigt i blokkene – læs derom de kommende dage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.