Da helhedsplanen blev vedtaget i 2011, troede mange, at den også ville forbedre boligerne, som er utætte og trænger til en re-make, inde og ude. Men helhedsplanen handler om veje, nybyggerier og parker, mens renoveringer ikke var en del af planen.
Nu ser det imidlertid ud til, at en renoveringsplan er på vej. Diskussionerne i afdelingsbestyrelserne startede allerede for tre år siden, men ting tager tid. På informationsmødet i onsdags sagde projektchef Ole Bech Jensen:
Bedre og andre lejligheder
”Jeg synes også, at der har været for lidt fokus på lejlighederne. De store ændringer af området vil ikke lykkes, hvis vi ikke forbedrer lejlighederne og gør dem mere attraktive og gør noget ved energiforbrug og indeklima. Og i fremtiden vil der være større efterspørgsel efter de mellemstore lejligheder. Gellerupparken har mange små og store lejligheder, men ikke så mange på 60-80 kvm.”
Brabrand Boligforening og afdelingsbestyrelserne arbejder derfor nu på en stor renoveringsplan, og som også indebærer sammenlægning af små lejligheder, og der forhandles netop nu med Landsbyggefonden om finansieringen.
Forbedringer uden merpris
Det er ambitionen, at den samlede bo-udgift – husleje, el og varme – efter at boligerne har fået en ny klimaskærm og de øvrige forbedringer – skal holdes på et stabilt niveau. Den renoveringsplan, som afdeling 4 skitserede for halvandet år siden, lød på 870 mio. kr. og ville ”kun” betyde, at øget husleje og lavere varmeudgifter ville udligne hinanden.
I afdeling 3 Skovgårdsparken er det lykkedes at sænke den samlede bo-udgift efter den store energirenovering. Det vil man også gerne opnå i afdeling 4 og 5, men der er dog usikkerhed om renteniveauet, som for afdeling 3 var meget gunstigt.
Det kræver et ja 20. november
I den nye plan frigøres 55 mio. kr., som var afsat til renovering til ungdomsboliger, men kun  hvis Gellerupparkens beboere siger ja til at nedrive de to blå blokke. Disse 55 mio. kr. forventer boligforeningen at kunne  bruge på renovering af de øvrige blokke, sagde Ole Bech Jensen.
Gellerupparkens beboere skal den 20. november netop tage stilling til, om de ”blå blokke” på Bentesvej og Lottesvej skal nedrives eller – som vedtaget i den oprindelige helhedsplan – renoveres. Et ja til nedrivning vil dels give 13 mio. kr. for salg af grunden, og dels de 55 mio. kr. – dvs. i alt 68 mio. kr., som vil blive frigjort til renoveringen af resten af blokkene i Gellerupparken.
Det er boligforeningens projektafdeling og beboerne i de to afdelinger, der sammen med arkitekter i et byggeudvalg skal se på, hvordan en renoveringsplan kan gennemføres, hvilke nye ”udtryk”, blokkene skal have, og hvordan lejligheder skal lægges sammen med videre.
Der er infomøde i morgen torsdag om netop de "blå blokke" og tryghedsgarantien. Det foregår i Foreningernes Hus kl. 17-19.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.