Helhedsplanen skal give mere blandede boligformer, og det er i planen besluttet, at en boligblok i Gellerupparken skal omdannes til ejerlejligheder. Beboerne skal på et afdelingsmøde i morgen torsdag den 20. november beslutte, om det er blok A13 på Bentesvej eller B4 på Gudrunsvej, der skal sælges som ejerlejligheder. Afdelingsbestyrelsen anbefaler B4, fordi den alligevel skal undergå en omfattende ændring, da en ny vej skal gennembryde blokken.
Men hvordan gør man i praksis, når en blok skal ændres til ejerlejligheder? Det kom der flere spørgsmål om på infomødet i torsdags, og da det er en kompliceret affære, er en advokat koblet på for at sikre alt det formelle.
Vigtigst er det at understrege, at ingen nuværende beboere kan blive tvunget til at købe den lejlighed, de bor i. Hvis de nuværende lejere ikke ønsker at købe deres lejlighed, kan de blive boende som lejere. Først den dag, hvor de vælger at flytte, vil lejligheden blive udbudt til salg.
Så til proceduren, som blev forklaret af projektchef Ole Bech Jensen på infomødet:

  • Brabrand Boligforening søger Socialministeriet om tilladelse
  • Beboerne skal på et afdelingsmøde godkende salget af blokken, som altså udskilles og bliver en selvstændig afdeling med både ejere og lejere
  • Alle lejligheder i blokken renoveres, og nogle får ændret lejlighedsstørrelser. De fleste lejere kan blive boende under renoveringen, nogle få må genhuses midlertidigt
  • To uvildige ejendomsmæglere fastsætter prisen. På infomødet blev det nævnt, at ejendomsmæglere i dag vurderer kvadratmeterprisen til mellem 9.000 kr. og 11.000. Prisen er højest på de øverste etager.

Hvem kan købe?
Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har besluttet en rækkefølge for, hvem der tilbydes at købe lejligheder:

  1. Lejere i blokken
  2. Lejere i afdelingen
  3. Andre

Salget vil tidligst ske fra slutningen af 2016.

Genhusning
Hvis beboerne på torsdag vælger, at blok A13 på Bentesvej 33-39 skal være ejerlejligheder, vil blokken blive renoveret, også med andre lejlighedsstørrelser. I de fleste tilfælde kan beboerne blive boende.
Hvis det i stedet er B4 på Gudrunsvej 38-46, som skal omdannes til ejerlejligheder, skal mange herfra genhuses permanent, fordi lejlighederne i opgang 44 helt forsvinder. Gennembrydningen til vejforløbet bliver også så gennemgribende, at alle beboere i opgangene 42 og 46 også skal genhuses.
Men vil blokkens beboere kunne vende tilbage, selv om de genhuses efter tryghedsgarantien? Det blev der spurgt om på mødet, og Ole Bech Jensen svarede:
”Vi går efter, at man kan flytte tilbage. Vi vil også søge at opfylde ønskerne fra de beboere, der ønsker at blive genhuset permanent et andet sted, sådan som vi har gjort det i de blokke, som nu rives ned,” sagde han.
På mødet blev det også oplyst, at advokaten skulle undersøge spørgsmålet nærmere, og at der derefter ville komme et skriftligt svar til beboerne i Blok B4. Det er nu sket, og konklusionen er, at man ved permanent genhusning bliver boende i sin nye lejlighed. Beboerne i opgang 42, 44 og 46 kommer derfor ikke tilbage som lejere til blok B4.
Hvis lejligheden bliver for lille?
En beboer sagde, at hun bor med sin familie i en stor lejlighed, og hvis den bygges om til en mindre lejlighed, så vil den blive for lille til familien. Hvad hun så skal gøre, kom der ikke et entydigt svar på, men afdelingsformand Helle Hansen sagde, at med tryghedsgarantien vil man ved permanent genhusning altid kunne få en tilsvarende lejlighed som den nuværende.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.