Bydelsmødrene i 8220 har taget initiativ til et dialogmøde på tirsdag d. 30. april mellem byrådspolitikere og lokale beboere om især unges trivsel og vanskeligheder ved at få praktikplads og job, hvis man har et udenlandsk klingende navn. Torsdag tog den radikale Mahad Yussuf et indledende møde med lokale unge.

Bydelsmødrene i 8220 har i en årrække arbejdet på at styrke den demokratiske deltagelse og deltagelse i valg i Gellerup og Toveshøj. Blandt andet vil bydelsmødrene gerne styrke den konstruktive dialog med politikerne, også i de lange perioder, hvor der ikke er valgkamp.

Derfor har de inviteret de politiske partier i Aarhus Byråd til at sende repræsentanter til et dialogmøde tirsdag d. 30. april, hvor de især gerne vil sætte fokus på to emner, der fylder meget hos især de unge i bydelen: Deres trivsel og muligheder i samfundet, blandt andet når det gælder uddannelse og job.

”Det er bydelsmødrenes ønske at styrke den demokratiske samtale og hermed styrke den demokratiske tillid og selvtillid blandt beboere i området,” skriver bydelsmødrene i invitationen.

Torsdag sidst på eftermiddagen besøgte det radikale byrådsmedlem Mahad Yussuf beboerhuset Laden i Toveshøj til en indledende snak med en gruppe af de lokale unge om, hvad der optager dem allermest.

”Noget af det, de pegede på, var at der i lokalområdet er mangel på aktiviteter og mødesteder, når man er fyldt 18 år. Der er mange muligheder, når man er under 18, men derefter er der ingen steder at gå hen. Det har der tidligere været, sagde de, men det er der ikke længere. Og så synes de, at de har svært ved at trænge igennem, hvis der er nogle ting, som de ønsker at komme ud med,” sagde Mahad Yussuf efter mødet.

”Det er nogle få men vigtige ting, jeg kan tage med mig. Også i byrådet taler vi om, at vi skal have flere mødesteder for unge, ikke bare i Gellerup, men også i resten af Aarhus. Trivslen er desværre en udfordring for rigtig mange unge, så derfor tænker jeg, at vi her rammer en vigtig dagsorden.”

”Vi skal snakke så lidt som muligt”
De otte unge, som deltog i mødet med Mahad Yussuf, lovede også at møde op til mødet på tirsdag, hvor yderligere tre af hans byrådskolleger deltager: Eva Borchorst Mejnertz, Socialdemokratiet, Mette Skautrup, de konservative, og  Katrine Vinther Nielsen fra SF.

”Baggrunden for arrangementet er jo først og fremmest at være nysgerrige på hinanden, gå i dialog og blive klogere på hinanden, og ikke så meget at vise partipolitiske modsætninger,” sagde Mahad Yussuf.

”Jeg forventer, at de unge sammen med bydelsmødrene og andre lokale borgere vil tale med os, så vi kan tage noget med tilbage til vores arbejde i byrådet. Vi skal snakke så lidt som muligt og være nysgerrige på de ting, vi får at vide.”

Beboere oplever forskelsbehandling
Bydelsmødrene ønsker som nævnt en dialog om de to emner, der begge fylder meget i beboernes bevidsthed. De har formuleret dette oplæg til mødet:

Unges trivsel og muligheder

  • Der er mange unge som oplever lave og negative forventninger fra skolen på grund af deres etnicitet/navn/bopæl. Især drenge i området mødes ofte negativt af deres omgivelser.
  • De unge har svært ved at finde ordinære fritidsjobs ved siden af skolen/uddannelsen
  • De unge oplever desuden problemer med at finde praktikpladser i forbindelse med deres erhvervsuddannelse

Job og arbejdsmarked

  • Mange beboere oplever forskelsbehandling i forbindelse med jobsøgning på baggrund af deres etnicitet/navn/bopæl.
  • Der er mange eksempler på beboere, som har været i over 20 praktikforløb, uden i sidste ende at komme i ordinær beskæftigelse.
  • Der er mange kvinder som gerne vil arbejde inden for social- og sundhedsområdet, men som støder ind i problemer med adgangskrav til uddannelsen.

Bydelsmødrene 8220 inviterer til demokratisk dialog tirsdag d. 30. april kl. 17.00-19.00 i Beboerhuset Laden, Edwin Rahrs vej 6B, 8220 Brabrand.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.