Omkring 200 af Gellerupparkens beboere mødte op i aftes til de vigtige afstemninger, som skal ændre helhedsplanen på to punkter. I begge tilfælde blev det et klart ja til forslagene fra boligforeningen.
Det betyder:

        at de to blokke på Bentesvej og Lottesvej, som skulle omdannes til ungdomsboliger, i stedet bliver revet ned, så en ny ungdomsby vil skyde op

        at blok B4 på Gudrunsvej er den blok, som skal sælges som ejerlejligheder i stedet for blok A13 på Bentesvej, som oprindeligt var udset til ejerlejligheder.

Flertallet var klart i begge tilfælde: nybyggeriet til ungdomsby blev vedtaget med 187 ja-stemmer imod 47 nejstemmer. Ændring af blokken til ejerlejlighed blev stemt hjem af 76 ja-stemmer, mens der var 48 stemmer imod.
Forskellen i antallet af afgivne stemmer skyldtes, at mange beboere var gået hjem, da den anden afstemning foregik. I øvrigt var der spontane klapsalver efter begge afstemninger. 
Længe ventet afgørelse
De to afstemninger var længe ventet. Et afdelingsmøde skulle allerede før sommerferien have taget stilling til de to forslag, men de var komplekse, og afdelingsbestyrelsen havde mange interne diskussioner. 29. september skulle et afdelingsmøde have stemt om forslagene, men tiden gik med at tale om husleje, moské og andre sager, så de to afstemninger måtte udskydes til i aftes.
I mellemtiden har boligforeningen også holdt tre informationsmøder for at give beboerne god information, så beboerne var bedre klædt på til afstemningerne. Alligevel sneg huslejen og moskeen sig ind i diskussionen igen – dog uden at vare unødig lang tid, og dirigent Peter Iversen gik målrettet efter at få indlæg, der handlede om emnet og ikke så meget andet.
Ungdomsby og helhedsplan
Når der var en del debat før afstemningen om ungdomsbyen, var det egentlig ikke på grund af forslagets indhold. Der var i hvert fald ikke kritik imod forslaget om at bygge ungdomsbyen op helt fra grunden i stedet for at bygge om. Hejredalskollegiet, som ejes af kommunen, skal nemlig også rives ned.
Projektchef Ole Bech Jensen fra Brabrand Boligforening argumenterede med, at en nybygget ungdomsby giver en bedre helhed, og der kan bygges 390 ungdomsboliger mod ellers ca. 200 i den gamle plan. Det betyder igen, at der kan bygges billigere og bedre, og en ny ungdomsbolig på 32 kvm. bliver endda billigere i husleje end de nuværende på Hejredalskollegiet og andre kollegier i Vestbyen.
Men de kritiske indlæg gik mere på, at nogle fandt det forkert, at man sådan kunne ændre på en helhedsplan, som blev vedtaget i 2011. En beboer mente ikke, at det var beboerdemokratisk, når boligforeningen kan komme med sådanne ændringer.
Afdelingsformand Helle Hansen svarede, at det netop er demokrati, når det er beboerne og ikke afdelingsbestyrelsen, der skulle beslutte de to sager. 
Kort diskussion om ejerlejligheder
Efter godt to timer var den første skriftlige afstemning om ungdomsbyen slut, og diskussionen om ejerlejligheder tog kun kort tid. Der var ingen direkte modstandere mod forslaget om at ændre salgs-blokken fra blok A13 på Bentesvej til B4 på Gudrunsvej.
Walid Mahmoud var tilhænger, men pointerede også, at detaljerne skal helt på plads, før afdelingsbestyrelsen kan sige god for en endelig aftale om salg af ejerlejligheder, og hvordan det praktisk skal gennemføres.
Blok B4 på Gudrunsvej 38-46 er valgt, fordi her skal den nye sydlige tværvej føres igennem blokken, så beboerne i 72 lejligheder alligevel skal genhuses, men også fordi blokken ligger med en god udsigt til øst og vest, så de vil være attraktive at købe – også for blokkens nuværende beboere.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.