Tre unge personer fra Gellerupparken og Toveshøj satte i januar i år ild på aviser og andre ting i og udenfor en opgang på Edwin Rahrs Vej i Toveshøj. De unges adfærd er nu skyld i, at alle tre familier må flytte væk fra området.
Brabrand Boligforening har netop ophævet de tre familiers lejemål hos boligforeningen. Familierne har fået frist frem til den 11. december, hvor de skal være flyttet fra deres lejligheder.
Efter den alvorlige brandsag i børnehaven Viben er der retspraksis for, at hvis nogle i en husstand begår kriminelle handlinger i deres boligområde og bliver dømt for det, kan familierne siges op. Det besluttede Højesteret i 2013, og to familier blev derefter sagt op og måtte flytte.
Den nye opsigelse sker, fordi et medlem af husstanden i hver af de tre familier ved Retten i Aarhus er blevet dømt for brandstiftelse i én af boligforeningens bebyggelser. Dommen blev afsagt den 3. september og er ikke blevet anket.

Brabrand Boligforening har i samråd med dens advokat vurderet, at der på baggrund af domsafsigelsen er hjemmel til at ophæve lejemålene, også set ud fra 2013-dommen i Højesteret.

”Vi har pligt til at sørge for, at det er trygt at bo i vores boligområder. Hvis en lejer eller dennes hjemmeboende børn begår så alvorlige forbrydelser som denne på boligforeningens område, er vi nødt til at handle på det,” forklarer boligforeningens direktør Keld Laursen.
Ja, det kan virke brutalt
Over for BT erkender han, at det kan virke brutalt:
"Vi har truffet den hårde og brutale beslutning, det er at sætte tre familier på gaden, af hensyn til de mange tusinde andre beboere i Gellerup," forklarer han.
Han kalder det et "klart signal til andre unge og deres forældre om, at éns handlinger altså kan få ret alvorlige konsekvenser – også for andre end én selv.”
BT har i øvrigt spurgt sine net-læsere, om det er rimeligt, at en familie kan smides ud, hvis et familiemedlem laver brandstiftelse. 95 procent af de, der har svaret, mener JA.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.