Vejarbejdet på Gudrunsvej volder besvær for både fodgængere, cyklister og bilister. Der var kritik af langsommelighed, farlige huller og manglende belysning, da Gellerupsekretariatets leder Per Frølund deltog i Samvirkets møde og fortalte om helhedsplanen.
En tilhører sagde, at hvis hele vejprojektet fortsætter med samme fart, som det er foregået i efteråret på Gudrunsvej, så vil det tage utroligt lang tid. Han nævnte, at hver gang han passserer på de midlertidige sandveje, skal hans bil vaskes.
Cyklister og fodgængere generes
Ikke kun bilister, men også fodgængere og cyklister rammes. En anden tilhører hører mange klager fra hendes medbeboere, og hun efterlyste bedre adgangsforhold for fodgængere og cyklister.
En tredje havde set en beboer falde ned i et hul, og en fjerde – Allan Fisker – var på grund af manglende belysning også væltet. Per Frølund beklagede disse hændelser:
"Der ER gener, ja, og vi vil prøve at gøre generne mindst mujlige," sagde han og ville gerne mødes med afdelingsbestyrelserne, så der kan blive samlet op på beretninger fra beboerne.
Det er også muligt at gå ind på Gellerupsekretariatets kontor lige over for biblioteket. Kontoret er dog ikke altid åbent.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.