Kunstprojektet Sigrids Stue kæmper for at blive ved med at være en integreret del af Gellerup. Penge er der ikke særligt mange af, men nu er det dog lykkedes at få både bemanding og økonomi på plads frem til mindst næste sommer ved hjælp af statslige og kommunale midler.
I tirsdags var der goddag- og farveldag med gløgg og småkager i Sigrids Stue, som ligger på 3. sal på Dortesvej 3. Pernille Lyngsø har været projektleder i kunstprojektet i to et halvt år, og hun har nu givet stafetten videre til Aarhus Billedkunstcenter, personificeret ved leder Anja Raithel. Mange har også mødt Anja som tidligere husmand i Tousgårdsladen.
Den tredje person på billedet kender mange også fra Tousgårdsladen: kunstner Grete Aagaard, som har koordineret projekt "Med Unge Øjne" – et projekt, som hun fortsat vil være en del af fremover.
Grete Aagaard bliver leder af kunstnernetværket i Gellerup og koordinator af Sigrids Stue  i samarbejde med Anja Raithel. De to skal – foruden at kanalisere kunstprojekter til og i samarbejde med beboerne – også fundraise til det videre forløb efter sommeren. Hun håber, at Sigrids Stue kan blive ved med at være en del af det aarhusianske kunstmiljø.
"Vi vil gerne knytte Sigrids Stue til Aarhus 2017, til Aarhus Kommune og til helhedsplanen. Vi ser os selv som en brik i helhedsplanen, fordi vi mener, at det kulturelle er umådeligt vigtigt for at skabe bydelens identitet. Det har stor betydning, hvad der sker med kulturen, mens helhedsplanen kører. Og det er vigtigt at undgå, at al kunst i Aarhus bliver centreret i midtbyen," siger Anja Raithel.
To nye kunstnere næste år
I det næste år kan beboerne glæde sig til at få besøg af to nye kunstnere i Sigrids Stue:

  • i foråret: Lars Henningsen, der arbejder med børnekultur og allerede er kendt i forbindelse med "Med Unge Øjne", og samtidig er Gretes mand.
  • i august og i korte perioder derudover: Maj Hasager, som blandt andet arbejder med borgerinvolvering. http://www.majhasager.net/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.