Uddannelsesvejleder Ahmad El Ahmad, Get2Ed, og Klubberne i både Gellerup og Toveshøj har samlet engagerede unge, der også er i gang med en ungdomsuddannelse, for at klæde dem på til at være områdets rollemodeller.
De unge skal være et forbillede for de yngre børn i klubberne for at vise dem vejen til uddannelse.
”Tanken er, at de ældre unge i klubberne, der er i gang med en ungdomsuddannelse, vil kunne inspirere de yngre, så de kan gøre en forskel i forhold til deres karriereplaner,” fortæller Ahmad El Ahmad.

Ahmad El Ahmad har arbejdet med at hjælpe unge med uddannelse i flere år. Han arbejder til daglig for at forbedre unges muligheder til uddannelse via Get2Ed, og han er nu også kommet med initiativet til at stifte rollemodelkorpset i et tæt samarbejde med klubbernes personale.
Get2ed er et samarbejdsprojekt med ungdomsskolen og klubberne i Gellerup og Toveshøj, der guider unge mellem 13-25 år i forhold til deres uddannelses drømme.
”De unge rollemodeller skal klædes på til at kunne holde foredrag og præsentere deres egne uddannelseshistorier," fortæller Ahmad El Ahmad.

Kunne man ikke få en erfaren ung udenfor klubberne til at holde oplæg for de unge?
”Vi kunne have valgt at finde en person, der har været igennem uddannelsessystemet, og som har erfaring, til at holde foredrag, men vi kan med rollemodelkorpset gøre det nemmere for de yngste, da de kan identificere sig med rollemodellerne, som de kender og omgives af hver dag.”
Mødes jævnligt
Rollemodellerne mødes nu jævnligt for at drøfte ideer og andre tanker. Ideerne vil på et senere tidspunkt blive gennemført igennem forskellige aktiviteter, bl.a. foredrag, der vil blive holdt til ungeaftener i klubberne.
Der arbejdes nu på at klæde en gruppe unge på til at være rollemodeller. Nogle lidt yngre, der nu går i 9. klasse forventes også at blive klædt på lidt senere i projektet.
Dette er den første af flere artikler om rollemodellerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.