Somaliske Gadebørns Forening arrangerer jævnligt debatmøder mellem handicappede og andre beboere i Gellerup. Formålet med foreningen er at engagere sig i folks liv og hjælpe med at holde fokus på muligheden for at komme ovenpå.

Ligeledes sætter vi aktiviteter igang, når vi hører om særlige behov og ønsker blandt borgerne. Somaliske Gadebørns Forening ønsker at skabe et godt og trygt samfund i Gellerup og Toveshøj.

Vi afholder forældrekurser om opdragelse og kulturelle normer og værdier. I forbindelse med indsatser for sindslidende og socialt udsatte arbejder vi med ”Recovery”-tilgangen. Tilgangen bygger på viden om, at mennesker kan komme videre i livet efter svære udfordringer, og tager afsæt i 4 grundlæggende værdier; selvbestemmelse, personorientering, personinvolvering samt håb. Derfor afholder vi arrangementer, fællesspisning og gåture, og har etableret en besøgsvenneordning.

Foreningens støtte ydes primært til aktiviteter, der skaber møder mellem borgere i Aarhus Kommune. Ligeledes støtter vi handicappede, som har brug for hjælp til en aktivitet eller et arrangement.

Modersmål og ungdomsklub
Vi afholder også modersmålsundervisning for 55 børn og unge i området. Her lærer børnene deres modersmål og somaliske samfundsfag. Vi har et godt samarbejde med forældre og også med andre foreninger, der arbejder med frivillige og sociale aktiviteter.

Derudover besøger vi også unge i klubben i Åbyhøj, hvor vi laver forskellige arrangementer og sportsaktiviteter og underviser de unge i kultur, normer og værdier – både danske og somaliske.

Lige nu arbejder vi med 19 handicappede unge og deres kammerater. Somaliske Gadebørns Forening ønsker at støtte med besøg, netværk, fællesspisning og aktivitetsmuligheder. Vi vil gerne sikre både opsamling og vidensdeling omkring aktiviteterne i vores forening.

Besøg foreningens hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.