De to daginstitutioner på Dortesvej, Lærken og Mågen, står nu tomme og gøres klar til at blive revet ned. Børnene er flyttet midlertidigt til andre adresser på Gudrunsvej.
Men hvad skal de mange dejlige kvadratmetre bruges til, indtil der skal bygges ”rigtigt” og være bygade på stedet? Måske et informationskontor, måske handel og street-aktiviteter.
Først om nogle år skal der bygges på arealet syd for Verdenspladsen, og derfor er tanken om ”Instant City” opstået hos boligforeningen og kommunen. Altså noget foreløbigt, der hurtigt kan sættes op og give liv – og senere tages ned igen.
Programleder Kristian Bjerring Lauritsen fra Brabrand Boligforening fortæller:
”Det er en god idé at have nogle midlertidige funktioner som en afprøvning af de kommende funktioner i helhedsplanen. Ideer, der viser sig at være rigtig gode, kan selvfølgelig også blive til noget mere permanent. Der er gode erfaringer med fremgangsmåden andre steder i verden.”

Nogle muligheder kunne være:

        en møde/informationspavillon, som også kan bruges til at afprøve samarbejdsformer i det kommende beboerhus/foreningshus. Kan også bruges som informationskontor for bypark-projektet

        et sted til handel, iværksætteri og erhverv, gerne i samarbejde med Bazar Vest.

        street-aktiviteter som motion, fitness, fodbold mv.

Studerende på Aarhus Arkitektskole har allerede givet nogle bud på, hvordan et informationskontor kan udformes – deres projekter vil blive udstillet snarest – præcis tid og sted følger
Forprojekt for det store hus
Gellerup.nu skrev i sidste uge, at programbestyrelsen for helhedsplanen skulle beslutte, om der skal laves et forprojekt for et kultur- og bevægelseshus. Og det har bestyrelsen nikket ja til. Det betyder, at der frem til maj skal diskuteres skitser, jura, økonomi og så videre.
Derefter besluttes endeligt, om det er denne ”store” model, der skal projekteres, eller om man holder sig til det allerede vedtagne projekt for beboerhus, foreningshus og bibliotek med community center.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.