Samvirkets årsmøde gav også en lille debat om, hvor et kommende lokalcenter for ældre skal placeres. Beton-bygningerne på Gudrunsvej 78 og 82 vil blive revet ned om nogle år, og så skal der findes et nyt sted til lokalcentret.
Den endelige afgørelse er nok ikke truffet, men det har ligget i helhedsplanens "streger", at Toveshøj skal have dagtilbuddet til pensionister i Gellerup.
Dan Kristensen spurgte under debatten om helhedsplanen, om der ikke kunne være stemning for at rykke det "længere ned" end tæt på Bazar Vest – underforstået til Gellerupparken.
Kim Skjelmose, som orienterede om helhedsplanen, svarede, at denne sag vidste han ikke noget om, men opfordrede Dan Kristensen til at henvende sig til Gellerupsekretariatet, hvor de tager imod forslag fra beboerne. Sekretariatsleder Per Frølund kommer til det næste samvirkemøde 24. marts, og her kan man også bringe spørgsmålet op.
Helle Hansen, afdelingsformand i Gellerupparken, forklarede, at man også kan henvende sig til rådmand Jette Skive, men scenariet har hidtil været, at Toveshøj ønsker dagcentret, fordi der også er planer om at indrette ældreboliger på Toveshøj.
Hun bemærkede også, at det kommende "Toves Torv", hvor lokalcentret kan placeres, slet ikke kan sammenlignes med, hvordan stedet ser ud i dag.
Dan Kristensen replicerede, at det er OK for ham, hvis beboerne ønsker centret placeret i Toveshøj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.