De tre blokke på Bentesvej er væk. Institutionerne Mågen og Lærken er flyttet, og bygningerne er ved at blive revet ned. Store gravemaskiner er i fuld gang med at etablere den nye Lottesvej. Gudrunsvej bliver omlagt. Parkeringspladser bliver flyttet, og adgangsveje bliver spærret.
Entreprenørerne gør sig stor umage for at tilrettelægge arbejdet, så det skaber så få gener som muligt og i så kort tid som muligt. Men det er klart, at så store og omfattende arbejder både kan ses og høres i området.

Vibeke er bindeled til beboerne

Hver anden uge deltager Vibeke Dam Hansen i møder med entreprenørerne og er desuden i løbende dialog med dem. Vibeke er boligforeningens informationsmedarbejder på projektet, og det er Vibeke som udarbejder de beboerinformationer, som bliver hængt op i opgangene, lagt i postkassen eller sendt som sms, når arbejderne betyder ændringer i nærområdet.
Vibeke sidder i beboerhuset Yggdrasil, og herfra kan hun ved selvsyn se, hvordan vejarbejdet skrider frem. Hun forsøger altid at være på forkant og informere beboerne i god tid, før der sker en ændring. Vibekes dør står altid åben, og beboerne er velkomne til at kigge forbi, hvis vejarbejdet giver udfordringer, eller de blot vil høre sidste nyt.
Kontakt Vibeke på viha@bbbo.dk  eller mobil: 6161 6668
    
Kim er kontakten til entreprenørerne
Kim Skjelmose er manden med det store overblik. Som boligforeningens projektleder på det store vejprojekt koordinerer han arbejdet med entreprenørerne. Du kan møde Kim på de informationsmøder, som boligforeningen holder med jævne mellemrum. Her kan alle komme og høre om planerne for anlægsarbejderne i den kommende tid.
Du kan også vende konkrete problemstillinger med Kim. Det er en god idé at tage et billede med, så Kim kan se, hvor problemet helt præcis er. Kim deltog på Samvirkets årsmøde, hvor mange brugte lejligheden til at tale om vejprojektets konsekvenser for beboerne i hverdagen. Næste informationsmøde bliver annonceret på bl.a. gellerup.nu.
Kim kan kontaktes på mail kisk@bbbo.dk  og tlf. 3053 5082. Han vil også snart kunne træffes i et lille ”infohus”, som er en kontorcontainer, som sandsynligvis placeres på grunden, hvor Mågen og Lærken brækkes ned. Han vil derefter være til stede på faste tidspunkter hver uge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.