Boligforeningens næstformand, Keld Albrechtsen, gør i Skræppebladet status på Helhedsplanen.

”I efteråret 2014 skabte to store problemer politisk tummel i byrådet,” fortæller Keld Albrechtsen og fortsætter: ”Det første var, at planerne for en ungdomsby ikke var udmøntet i detaljer, og et nyt dukkede op, da det praktiske skulle aftales. Gruppen bag en moské i Århus ville gerne købe en grund inden for Helhedsplanen, men Venstre meldte ud, at den ikke måtte ligge inde i Gellerup.
Efter deres opfattelse måtte spørgsmålet om moské ikke indgå i Helhedsplanen, og de ville gå ud af forliget om Helhedsplanen, hvis moskéen ikke kom til at ligge udenfor. Derfor blev der foreslået en placering på Bautavej. Så meldte Venstre ud i januar, at denne placering var for tæt på Gellerup.”
Keld Albrechtsen understreger, at det var en meget overraskende melding. ”Bautavej opfylder helt Venstres krav. Det er meget frustrerende, når politikere stiller et præcist krav og får det opfyldt, men så alligevel falder fra."

Hvad skal der ske i fremtiden?
Keld Albrechtsen kan imidlertid berolige. ”Venstres melding har ingen praktisk betydning. Aftalerne er gennemført juridisk. De er vedtaget og iværksat.
Planlægningen af ungdomsby, vej byggeri og beboerhus er begyndt, og Venstre kan ikke ændre de praktiske aftaler,” siger Keld fortrøstningsfuld, idet han mener, at Venstres melding næppe påvirker fremtiden.
”Samtlige partier i byrådet er sammen med boligforeningen og de berørte afdelingsbestyrelser repræsenteret i den politiske styregruppe, hvor fremtidige projekter skal aftales. Der er åben deltagelse for alle partier," siger han.
Keld Albrechtsen håber på nye aftaler med partierne og tilføjer, at der til projekter søges fonde, og at planerne om salg af jord fra boligforeningen er under forhandling. Den skal gerne sælges så fordelagtigt som muligt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.