Gellerup er et af de fattigste boligområder i Danmark, og en af årsagerne er, at når beboerne bliver uddannet og får arbejde, er der mange af dem, der vælger at flytte væk. Det er samtidig oftest de mest ressourcestærke beboere, som flytter, mens en overvægt af beboere uden for arbejdsmarkedet bliver boende. 
Det vil være interessant at få undersøgt, hvad der kan motivere ressourcestærke beboere til at blive boende. Det oplyser den boligsociale chef, Henning Winther, i et interview med Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).
CFBU er sat i verden for at styrke de boligsociale indsatser i udsatte områder. De skal blandt andet kunne lære af hinandens gode erfaringer, og derfor bliver boligsociale medarbejdere interviewet – og starten er altså gået i Gellerup.
Med beboerne som drivkraft
Henning Winther nævner, at noget af det, der lykkes godt, er samarbejdet med kommune, politi og foreninger i området, så de boligsociale medarbejdere  optræder velkoordinerede og sammenhængende.
Dernæst handler det i Gellerup om at lave aktiviteter, hvor beboerne er drivkraften.
"Vi har et stort antal foreninger og ildsjæle i området, som laver masser af aktiviteter for områdets beboere. Det er en styrke, som vi har tilrettelagt vores indsats til at understøtte på alle måder. Det vil sige, at vores medarbejdere ikke laver aktiviteter i helhedsplanen, men i stedet understøtter de beboerne i at løse opgaverne selv," siger Henning Winther.
"På den måde sikrer vi, at vi ikke fjerner de voksnes mulighed for at lave aktiviteter i området ved at løse de opgaver, områdets voksne selv burde kunne løse – og vi sikrer bæredygtighed, fordi den viden, der genereres i helhedsplanens løbetid, ligger direkte hos beboerne," pointerer han.

Alle mener noget om Gellerup
Henning Winther bliver også spurgt om udfordringerne i det boligsociale arbejde.

"Gellerup er et af landets mest kendte udsatte boligområder, og alle har en mening om stedet. Vi møder løbende håbefulde projektledere, som har fået puljemidler til at lave et projekt, men som desværre ikke altid koordinerer med de aktører, som allerede er i området.
Det kan i værste fald betyde, at nye projekter kommer til at konkurrere med tilbud, som allerede fungerer. Vi kan også opleve, at der kan være en utålmodighed i forhold til at skabe hurtige resultater, blandt andet fra politisk hold. Så den største udfordring er faktisk at sikre arbejdsro til det langsigtede arbejde og sikre koordinering mellem alle parter i området."
Læs hele  interviewet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.