Oyha… Byrådets politikere valgte på mødet i onsdags at sluge en 10,3 mio. kroners fordyrelse af det nye dagtilbud – populært kaldet Sommerfuglen – og dermed sætte byggeriet i gang snarest.
Havde politikerne udsat sagen for at finde besparelser, ville en række projekter under helhedsplanen blive udskudt:

  • De tre børneinstitutioner tæt på Blok 4 kan ikke afgive deres børn til det nye dagtilbud, før det står færdigt
  • Den sydlige tværvej kan ikke anlægges, før børneinstitutionerne er revet ned, idet vejen skal gå hen over en af dem
  • Byparkprojektet ville blive tilsvarende forsinket, idet en væsentlig del af projektet er et regnvandsbassin i det sydøstlige hjørne af området – altså der hvor de tre børneinstitutioner ligger. Byparken skal efter planen stå færdig ved starten af kulturby-året 2017, men dette ville ikke kunne lade sig gøre
  • En forsinkelse vil betyde fordyrelse af vejprojekt og regnvandsbassin på S3-5 mio. kr., har forvaltningen skrevet i indstillingen.

Sæt tingene i gang!
Byrådet har derfor accepteret det noget dyrere byggeri for at få sat tingene i gang nu. Fordyrelsen skyldes dels, at nedrivningen af Nordgårdskolen blev dyrere som følge af miljøfarlige stoffer, og dels af, at den anderledes indretning af dagtilbuddet med fire bygningskroppe udenom et væksthus er dyrere at gennemføre end forudset.
Størstedelen af meromkostningerne vil blive hentet hjem på grundsalg. Det yderste stykke jord mod Bygaden vil kunne sælges for anslået 10 mio. kr.
Der var i forvejen bevilget 43,4 mio. kr, og hertil lægges så ekstrabevillingen på 10,3 mio. kr., som senere opvejes af grundsalg. 
Byggeriet vil overholde tidsfristen, så dagtilbuddet står klar i april 2016 med en kapacitet på 184 børn plus lokaler til Sundhedsplejen. Samt et parkområde ved Sommerfuglen, som bliver offentligt tilgængeligt.

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

    Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.