Om godt et år vil Dagtilbud Gellerup åbne med tomme pladser. Der bliver plads til 184 børn i de fire selvstændige afdelinger, men det reelle børnetal vil ligge noget under. Sådan ser det i hvert fald ud i dag.
Siden prognosen blev lavet i 2012, har det vist sig, at der bliver brug for 60 færre børnehavepladser, men 36 flere vuggestuepladser. Det giver en manko ved starten, men når der er flere små børn end ventet, vil de også fylde op i børnehavegrupperne om nogle få år.
Byrådet accepterede – da det godkendte anlægsbevillingen i onsdags – at der i starten er tomme pladser. Gellerup Dagtilbud har i dag en pladsudnyttelse, som er 10 børn færre, end der er plads til. 
Det blev også nævnt i indstillingen, at Helhedsplanen ventes at give en større efterspørgsel efter pasning i det nye dagtilbud. Altså: kommende tilflyttere vil kunne få pladser til deres børn.
Der står også, at hvis det alligevel ikke bliver tilfældet, så vil der være en overkapacitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.