Enhedslistens antiracistiske gruppe har fået det indtryk, at Foreningernes Hus er i fare. Vi bringer her dele af en udtalelse fra gruppen, og derefter svaret fra Brabrand Boligforening. 
"Foreningernes Hus er truet på livet, og alle gode kræfter må stå sammen om at bevare dette enestående  hus. Det er et symbol på demokratisk deltagelse, aktivt medborgerskab, empowerment, brugerstyring og ForeningsDanmark, når det er bedst.
Der er brug for steder som Foreningernes Hus hvor demokrati og ytringsfrihed kan trives som modstykke til radikalisering og modsætninger mellem ”dem og os”. 
Men desværre bliver samfundet stadigt mere topstyret og privatiseret. Med mindre plads til det fælles og mellemfolkelige. Beboer-og forsamlingshuse er konstant truet af enten lukninger eller nedskæringer.
I Helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj er der også planer om et beboerhus, men der er stor usikkerhed, om brugerstyringen kan bevares, og om der er plads til de mange foreninger som i dag er aktive i Foreningernes Hus. De nuværende rammer er ideelle, da der er god plads til de mange foreninger og brugerstyring gennem et demokratisk valgt husråd.
I Foreningernes Hus har de fået mulighed for at bruge deres ressourcer og tage samfundsansvar. Foreningernes Hus rummer i dag ca. 30 foreninger, som deles om kontor-og mødefaciliteter. Og mere end halvdelen af medlemmerne bor i Gellerup-Toveshøj.

Dette har givet imponerende resultater. En ekstern evaluering siger: ”Foreningernes Hus understøtter og danner rammerne for et stort arbejde indenfor folkeoplysning og debatter, som inkluderer samfundsgrupper, der ellers kan være svære at nå og inddrage”, men siger også at fremtiden for Foreningernes Hus i sin nuværende form er usikker i den store Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj."

Udtalelsen understreger blandt andet:
" – at alle gode kræfter må støtte bevarelsen af Foreningernes Hus i de nuværende lokaler.
– at Århus Kommune må give sit bidrag til at finansiere et demokratisk mødested som Foreningernes Hus. Det er ikke troværdigt eller rimeligt, at det alene er beboerne i de fattigste boligområder som skal bære udgifterne."
Svar fra boligforening
Brabrand Boligforenings projektleder på det kommende beboerhuse, Kristian Bjerring Lauritsen, svarer her på udtalelsen:

"Vi i boligforeningens administration, som af beboerne er sat til at forvalte Helhedsplanen, er helt enige i, at Foreningernes Hus er noget særligt. Der er ingen tvivl om, at kvaliteterne i Foreningernes Hus er værd at bevare – ja ligefrem afgørende vigtige at bevare!
Heldigvis er de kvaliteter forankret i foreningerne og ikke i et sted. Derfor har det også været en klar forudsætning fra starten, at der også i et nyt beboerhus er et husråd, der beslutter de ”foreningsfælles” ting. Vi har da også kun oplevet et godt og konstruktivt samarbejde med de aktive i Foreningernes Hus om formgivningen af et nyt beboerhus.
Det kommende beboerhus rummer også – udover Foreningernes Hus – bibliotek, træningsfaciliteter, café, offentlig forsamlingsmulighed og mere til. Det er undersøgelser om det samlede indhold, der foregår lige nu; inklusive mulighederne for at supplere beboerhusets tilbud med forbedrede bade- og sportsfaciliteter.
Vi har i projektet brugt det billede at det nye beboerhus får "private", "fælles" og "offentlige" zoner og at vi selvsagt skal bruge tid på at få aftalt den inddeling nøjere. Det er helt nødvendigt; for hvis alt var helt privat blev faciliteterne for dyre til at nogen kunne bruge dem, og hvis alt var fælles blev det "ingens" – og dermed mindre interessant."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.