Beboermødet på Toveshøj var velbesøgt og viste stor tillid medlemmerne af afdelingsbestyrelsen.

Ca. 90 beboere var mødt op til beboermødet på Toveshøj. Man var nødt til at finde ekstra stole for at få plads til alle. Beboerne var kommet for at høre om årets gang i Toveshøj, valg til afdelingsbestyrelsen og vedtage årsregnskabet.

Anett S. Christiansen fremlagde i sin egenskab som formand årsberetningen. Tingene går godt på Toveshøj. Nyttehaverne bliver brugt flittigt, der er endda ventelister, og der er mere lys i området, blandt andet fordi der nu er kommet lys på bazarpladsen. Nogle beboere klagede over at
lyset generede dem i deres lejlighed om aftenen, men der er en dialog i gang med Bazaren om dette.

Stort fald i hærværk

Den bedste nyhed var, at hærværkskontoen på 255.000 kr. i første kvartal i 2014 var faldet til 14.000 kr. i 1. Kvartal 2015. Det kan tilskrives videoovervågningen, som har en god præventiv effekt. Udgiften til hærværk er det, man kalder for ”adfærdsafhængige udgifter” og det betyder, beboernes adfærd og den måde de behandler området på, er afgørende for, om denne udgift stiger eller falder.

Årsregnskab godkendt
Administrationschef Susanne Witting redegjorde for regnskabet, hvor der var et overskud på 3.042.494 millioner. Sidste års underskud er helt væk. Susanne Witting forklarede, at besparelsen blandt andet skyldes besparelse som forsikring, almindelig vedligeholdelse og at hærværkskontoen, som skrevet, er reduceret væsentligt.

Susanne Witting havde nogle gode forslag til, hvordan man kan spare endnu flere penge: Man skal ikke smide affald, for det koster penge at få ryddet op. Man skal ikke bruge den fælles strøm. Det gør man f.eks. hvis man har en fryser i kælderen, fordi strøm i de enkelte kælderrum ikke er tilknyttet det enkelte lejemål. Til sidst gælder det bare generelt om at passe godt på sin egen lejlighed og området.

Jordskredssejr til afdelingsbestyrelsen
Der er vist sjældent set en større tillidserklæring til de siddende
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Anett S. Christiansen blev topscorer med 143 stemmer, Finn Herskind fik 139 stemmer og Farhiyo Mohamed fik 133 stemmer. Christian Andersen fik 14 stemmer og blev 1. suppleant.

Til FAS var der også kampvalg og der blev Farhiyo Mohamed valgt ind mens Abdulmalik Farah blev 1. suppleant.

Til Skræppebladet blev Tore Plougheld valgt ind, mens Christian Andersen blev 1. suppleant.

Vi glæder os her på Skræppebladet til samarbejdet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.