Midlerne fra Gellerup Kulturmidlers ”Store Pulje” er nu blevet fordelt. I alt bliver Gellerups kulturliv beriget med 443.000 kroner fordelt på seks spændende projekter.

I 2015 kan der fordeles 915.000 kr. fra Gellerup Kulturmidlers ”Store Pulje”. For at komme i betragtning til pengene skal man have præsenteret sit projekt på et af de offentlige pitch-møder, der foregår to gange årligt. På årets første møde, d. 23. februar, præsenteredes i alt ni projekter og deres tanker og idéer til Gellerup Kulturmidlers styregruppe. Der blev i alt ansøgt om midler for 1,23 mio. kroner, og uddelt 443.000 kroner.

Arabisk-Dansk Kulturhus får 125.000 kroner til en arabisk kulturfestival, og det blev bifaldt af udvalget, at herboende kunstnere inddrages i workshops med kunstnere udefra. Filmprojekt Gellerup har fået 120.000 kroner til informationsskærme, der skal bruges som fremvisningssted for lokale kulturaktører. En anden stor modtager var Get2Play med 100.000 kroner, og en opfordring til at blive mere synlig i lokalområdet – f.eks. ved at samarbejde med Filmprojekt Gellerup og de nye infoskærme.

Foreningen ”Be There For Each Other” har fået 40.000 kroner til et filmprojekt om gode gerninger og unge fra Gellerup. Kunstnergruppen Secret Hotel støttes med 30.000 kroner, med håbet om at forankre deres projekt ”A Way” bedre i Gellerup. Derudover Gellerup Museums aktiviteter støttet med 28.000 kroner.

Tre afslag
Tre projekter fik i denne omgang afslag på deres ansøgning om midler ved den ”Store Pulje”. Ramallah-spejderne fik afslag til at etablere et orkester med sækkepiber og trommer til spejdertruppen. Den Gamle By modtager heller ikke penge til en ønsket inspirationstur til London. Og så er arbejdet med at lave et samlet overblik over Gellerups mange foreninger og aktiviteter udskudt, da Samvirket og gellerup.nu ikke fik midler til et kommende aktøratlas.

Det næste offentlige pitchmøde foregår d. 16. september kl. 17-20 på Gellerupsekretariatets kontor på Gudrunsvej 78. Ansøgningsfristen for midler til den ”Store Pulje” er d. 20. oktober 2015, hvor de resterende 472.000 kroner kan fordeles.

Læs mere om Gellerup Kulturmidle

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.