Elever og lærere på Tovshøjskolen er glade for samarbejdet med Lokalpolitiet og særligt indsatsen ”Din Betjent”. Det er et tiltag, som skal øge politiets synlighed og gøre børnene mere trygge og oplyste om samfundets regler og love. Alle skoler i området – inklusiv privatskolerne – er med i samarbejdet.
”Vi sætter rigtig stor pris på samarbejdet med politiet. Når de kommer her, er det som en ven af huset, og en virkelig positiv begivenhed. Børnene synes det er så spændende og omringer dem straks med spørgsmål,” udtaler skoleleder Aase Nielsen om politiets indsats på skolen.

Betjent Gitte
For børnene er politiet personificeret i ”Betjent Gitte”, som er den lokale betjent, der oftest kommer på skolen. Og hun er populær. Mariam og Yusra fra 4.B, elsker, når hun kommer forbi:
”Ja vi kender godt Betjent Gitte. Hun er rigtig flink, og det er spændende at høre om hvad hun laver. Så spørger vi om, hvorfor der er love. Og hvorfor der er vagter i bazaren,” fortæller de ivrigt og fortsætter:
"Det er rigtig dejligt at vide, at der er nogen der passer på os.”
Dahab og Mustafa fra 7.A synes også det er sjovt at få besøg af politiet:
”Ja, Gitte kender vi godt. Hun er en sød dame. Så spørger vi for eksempel, hvorfor de rykkede ud forleden? Hvorfor hun har en pistol? Om hun bare må skyde løs, når hun vil?”

En anden rolle
Udover deres almindelige gang på skolen, kommer politiet også i klasserne og fortæller om temaer, som ”falsk vidneudsagn”, ”hæleri” og ”narkotika”. Et emne man for nylig havde, var ”regler og opførsel på internettet”. Her lærte eleverne, at der på internettet gælder de samme love som i den fysiske verden. Og at man kan blive straffet for sine udtalelser på eksempelvis Facebook.
På Tovshøjskolen inddrager man også forældrene i samarbejdet med politiet, og oplyser dem om den pludselige stigning i ”politi-inspektioner”:
”Jeg har måttet forklare bekymrede forældre, at det altså ikke handler om konstant ballade eller uvorne unger på skolen,” griner Aase Nielsen. I stedet handler det om synlighed og at se politiet på en anden måde:
”At politiet jævnligt kommer på skolen er både forebyggende og opdragende. Det er et rigtig godt middel til at synliggøre overfor børnene, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden,” siger Aase Nielsen.
Og den personlige og gode relation til børnene er altafgørende:
”Eleverne ser politiet i en helt ny rolle. Her foregår mødet uden konflikt, og eleverne kan se mennesket bag uniformen,” lyder det videre fra skolelederen.

Gellerup.nu tager inden længe med Betjent Gitte på skolebesøg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.