På det seneste møde i Samvirket for Gellerup var den kommende moské på dagsordenen. De mange deltagere blev bedt om at komme med deres egne bud på ikke kun hvordan moskéen kan udformes, men især hvordan den kan indrettes. Hvilke aktiviteter den skal rumme, hvem man kan samarbejde med og hvordan man sikrer en åbenhed mod omverdenen, der gør det muligt at tiltrække nysgerrige lokale så vel som turister. Samt hvordan man kan finansiere byggeriet.
Blandt de spændende bud fra diskussionen, som foregik i fire mindre grupper, kom forslaget om at samarbejde med Aarhus Universitet, der i dag udbyder studier i arabisk og islam. Et andet forslag gik på at etablere en egentlig uddannelse for danske imamer; noget, som ikke findes i dag.

De unge skal inkluderes
Det var dog ikke kun indhold, der blev diskuteret, men også hvordan man tiltrækker forskellige grupper, herunder de unge muslimer. Og det er særligt de unge, der skal mærke inklusionen og respekten for deres religion, hvis det står til rådmand Rabih Azad-ahmad, der også deltog i Samvirkets møde denne aften:

”At være en god muslim betyder, at man fungerer godt i samfundet. Det skal de unge huske på. Og hvis de unge kan se, at de bliver inkluderet, og til fredagsbønnen kan tale og høre om de værdier, der gælder for det danske samfund, så vil vi lykkes bedre med de udfordringer, vi står overfor her. Med integration af medborgere med muslimsk baggrund i det danske samfund,” sagde rådmanden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.