Det hidtil største antal modtagere af OCN-beviser i Gellerup og Toveshøj bliver fejret på torsdag den 11. juni.
Bestyrelsesarbejde, medborgerskab, ungebyrådsarbejde, journalistik, psykisk robusthed, fritidspatruljering, dyrehold, fodbold, svømning, cykelmekanik, identifikation af mobning, samt god omgangstone. Listen over dokumenterede kompetencer erhvervet i fritiden er vokset væsentligt, siden Ung i Aarhus – Gellerup & Toveshøj sidst var vært ved en stor OCN-fest tilbage i januar i år.
OCN står for Open College Network, og metoden bruges til at dokumentere den viden og kunnen, man tilegner sig udenfor skoletiden og det formelle uddannelsessystem. Det er ungdomsskolen i Gellerup-Toveshøj, som står for at udstede beviserne, og på bare et par år er interessen for at få OCN-beviser steget markant. Således er der næsten 60 store børn og unge fra lokalområdet, som den 11. juni får overrakt et eller flere OCN-diplomer.
De flytter sig
OCN er også et bevis på, at de unge har udviklet sig både socialt og personligt. Det hele er noget, der er med til at styrke troen på sig selv:
”Uanset hvor højt eller lavt niveau, du er på i begyndelsen, så kan du efter et færdiggjort OCN-forløb se på beviset eller beviserne, at du har flyttet dig og kan mere. Det mærker vi blandt andet i vores klubber, hvor de unge er blevet mere bevidste om, hvad de er gode til,” forklarer Ung i Aarhus – Gellerup & Toveshøjs OCN-koordinator, Tina Brammer Kristensen.
Nyttig til fritidsjob
Festlighederne den 11. juni bliver holdt i Tovshøjskolens kantine for bevismodtagere, deres venner og stolte forældre. Klokken 17 byder Ung i Aarhus – Gellerup & Toveshøjs leder Anders Glahn velkommen, hvorefter byrådsmedlem Lisbeth Lauersen ønsker tillykke og overrækker de velfortjente OCN-beviser. Dernæst følger gruppefoto af dagens hovedpersoner, og hele herligheden toppes af med kage. Masser af kage!
Ved dette halvårs OCN-fest deltager børn og unge fra Ung i Aarhus – Gellerup & Toveshøjs fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskole, samt kursister og fritidsjobbere fra den boligsociale indsats i Gellerup og Toveshøj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.