Beboerne på Toveshøj og nogle af Gellerupparkens beboere får langt til buslinje 15 i den kommende måned. Edwin Rahrs vej lukker på grund af vejarbejde ved Bazar Vest, og derfor kan buslinje 15 ikke køre på Edwin Rahrs Vej som normalt fra 4. til 26. juli.
Afdelingsbestyrelsen undrer sig over, at busomlægningen ikke er sket i dialog med Toveshøj, og at ingen havde orienteret dem, før der var sat et opslag op i opgangene i går mandag.
Afdelingen har nu foreslået en midlertidig løsning, hvorefter linje 15 skal køre fra Digterparken op ad Ringvejen, ind ad Edwin Rahrs Vej og ned ad Gudrunsvej og videre til City Vest. Afdelingen foreslår et midlertidigt stop på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og Gudrunsvej. Men om Midttrafik siger ja til denne løsning, er langtfra sikkert, fordi ruten i så fald bliver længere.
Gellerupparkens afdelingsformand Helle Hansen bakker imidlertid forslaget op.
Tidspres for beslutningen
Det er kommunen, som står for vejomlægningen ved Bazarpladsen, og kommunen, som fortæller Midttrafik, når dette forhindrer busserne at køre på strækningen.
Gellerup.nu erfarer, at det først for nylig har været muligt for kommunen at vide, om vejarbejdet ved Bazar Vest kunne gennemføres nu i sommer, eller om det måtte udsættes til næste sommer. Det har givet et tidspres, også omkring kommunikationen.
Det, som Midttrafik har meldt ud til beboerne om busomlægningen af linje 15, kan ses på kortet her til højre.

  • Den stiplede linje er den normale rute, og den er i de tre uger ændret til Emmasvej – Sigridsvej – City Vest – Globus1.
  • Hvis man bor på Toveshøj, skal man enten gå ned til butikscentret på Emmadsvej, eller ned til Globus1.
  • Det fremgår imidlertid ikke, at buslinje 4A kører uændret. Hvis man har mulighed for at benytte den i stedet for linje 15, kan man vælge stoppet ved Hejredalsvej/Edwin Rahrs Vej.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.