Gellerups gode måde at samarbejde på danner nu model for, hvordan andre udsatte boligområder i Aarhus Kommune skal løse og forhindre sociale problemer i området.
Det har byrådet besluttet efter at have set, hvordan kommunale ledere, foreninger, boligforeningsansatte, politi og ildsjæle kan samarbejde effektivt.
Byrådet vil styrke børn og unges fritidsliv i de syv udsatte bydele (Bispehaven, Langkærparken, Trigeparken I+II, Skovgårdsparken, Vejlby Vest, Viby Syd og Frydenlund), og det skal have tre ben at gå på:

  • De skal oprette et lederråd ligesom Gellerupmodellen, som er kommunale ledere beskæftiget med Gellerup, samt lederen af lokalpolitiet
  • De skal oprette et Samvirke ligesom Gellerups Samvirke, hvor en udsat bydels ansatte (kommune, politi, boligforening mv.) deltager i et Samvirke sammen med frivillige foreninger i området.
  • Lederrådet i hver af bydelene skal fordele 500.000 kr. til at styrke forenings- og fritidslivet.

Hvad er Gellerupmodellen?
I Gellerup/Toveshøj er der etableret et udvidet ledersamarbejde – som sætter fokus på udsatte børn og unge og tryghed og trivsel for alle i området. Samarbejdet er forankret i Gellerupmodellen.

Medlemmerne i Gellerupmodellen er:
•    områdechef for område Silkeborgvej, MBU
•    fritids- og ungdomslederen i Gellerup/Toveshøj
•    skoleledere fra Sødalskolen og Tovshøjskolen
•    dagtilbudslederne i Gellerup/Toveshøj/Skovgårdsparken
•    leder af lokalpolitiet Vest
•    afdelingsleder for familiekontoret Vest
•    sundhedsplejeleder for Syd-Vest, MBU
•    sekretariatschef for Gellerupsekretariatet.
•    boligsocial leder for Brabrand Boligforening
•    områdeleder for Vest, Borgerservice /Bibliotek
•    områdechef for område Hasle-Åbyhøj, MSO
•    leder af Jobcenter Aarhus, Job og Trivsel
•    leder Globus 1/Sport og Fritid
•    direktør for Brabrand Boligforening
•    direktør for Arbejdernes Andels Boligforening
Hvad er Samvirket?
Samvirket er et netværk, som kommunikerer, koordinerer og fremmer indsatser i boligområdet. Det sker blandet andet på møder, hvor man orienterer om og diskuterer aktiviteter, og det sker ved at skabe overblik over områdets aktiviteter, og støtte dem økonomisk.
Frivillige og ansatte aktører mødes i netværket, og Gellerupmodellen er repræsenteret i styregruppen. I Gellerup indkaldes til kvartalsvise Samvirkemøder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.