Hvorfor flytter folk til Gellerup? Og hvorfor vælger nogle efter kort tid at flytte væk igen? Hvilke styrker og ressourcer gemmer der sig mellem de karakteristiske grå betonblokke, og hvilke problemer og udfordringer ligger begravet under asfalten og i buskene?

Disse spørgsmål og mange flere skal nu undersøges fra en helt ny vinkel. Derfor har Brabrand Boligforening nu ansat den 33-årige antropolog Jonas Strandholdt Bach i et tre-årigt erhvervs-PhD-projekt. Målet er at kortlægge, hvad der får ressourcestærke beboere med arbejde og en god økonomi til at fraflytte området eller helt at fravælge at flytte hertil. Hvad der kan gøres på sigt for at tiltrække nye, stærke beboere. Og dermed være med til at opkvalificere udviklingen i den boligsociale helhedsplan.

”Der sker vildt meget lige nu i området med helhedsplanen. Der er stort fokus på områder som Gellerup og Toveshøj  både i Aarhus og andre steder. Så det er rigtig spændende og i høj grad relevant og aktuelt at arbejde med lige nu,” fastslår Jonas, der selv er opvokset i Toveshøj og har gået på Tovshøjskolen som barn.
Fra Afrika Øst til Aarhus Vest
Studietiden tilbragte Jonas bl.a. i Rwanda i Østafrika. Nu, efter flere års arbejdserfaring  inden for boligsocialt arbejde, er tiden kommet til at bygge videre på uddannelsen og gå ind i en egentlig forskning af Gellerup-områdets ressourcer og udfordringer. Det er det, de næste tre år skal bruges på. Og der er rigtig mange ting at kigge på, ifølge den unge antropolog:

Gellerup er en "elevator"
”Vi kan for eksempel se, at der er en  såkaldt ”elevator-effekt” herude. Forstået på den måde, at gennemsnitligt har tilflytterne mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, lavere uddannelsesniveau og lavere indtægtsniveau end fraflytterne. Det er altså typisk folk, der befinder sig i bunden af samfundet, som kommer ind i området, mens dem, der er længere oppe mod "toppen", i højere grad flytter ud. Spørgsmålet er, hvorfor det forholder sig sådan. Og hvilke faktorer, der medvirker til det,” forklarer Jonas og nævner for eksempel beliggenheden som noget, der ikke kan laves om på.
Andre parametre, som afstand til det nærmeste café-liv , arbejdspladser eller børnehaver er til gengæld noget, man kan ”skrue på” for at tiltrække nye beboere i samarbejde mellem kommune og boligforening .

Billedet er dog ikke helt så enkelt. Blandt andet vælger en del studerende, som er i gang med spændende uddannelser og har gode, sociale netværk, også at bosætte sig i Gellerup og Toveshøj i kortere eller længere tid.
Ildsjælene
”Så er der også en gruppe ressourcestærke beboere, som har boet i området i mange år, og bliver boende. Mange af dem er også ildsjæle. De er en rigtig interessant gruppe, for de har ofte både muligheden og pengene til at flytte væk, men vælger at blive boende. Samtidig med at de bidrager rigtig meget til området med deres viden og engagement. Dem er det også vigtig at kigge på for at se, hvordan vi kan beholde dem,” fastslår Jonas Strandholdt Bach.
PhD-projektet er finansieret  af Landsbyggefonden og udføres i samarbejde med Brabrand Boligforening og Aarhus Universitet. Arbejdstiden deles mellem de to samarbejdspartnere. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.