Berit Vinther kommer oprindeligt fra en lille vestjysk by, Nr. Nissum. Når hun betragter Gellerup, så er det ikke forskellene, men lighederne, der slår den nye børn- og ungechef i Silkeborgvej-distriktet.

Selv om etniciteten er væsentligt anderledes i Gellerup, ser hun mange fælles træk:

”Der er mange af de samme typer, som jeg kender fra Nr. Nissum. Dem, der får området til at hænge sammen ved at tale sammen og tage initiativer. Der er begge steder den samme forståelse for, at skal man nå frem til noget, så står man sammen i landsbyen. Sådan ser jeg også Gellerup.”

Berit Vinther aflste 1. juni Marie Buhl Jung som områdechef for børn og unge. Hun er pædagoguddannet og var tidligere leder af dagplejen i Favrskov Kommune.

Travetur aflvede fordomme
Som områdechef og med kontoradresse på Grøndalsvej i Viby får hun ikke daglig kontakt med beboerne, men er chef for de otte dagtilbud og seks skoler langs Silkeborgvej – herunder dem i Gellerup.

”Men jeg taler gerne med alle, når jeg møder dem,” siger hun og fortæller, at hun en hel dag travede rundt i Gellerup sammen med fritidsleder Anders Glahn og talte med alle mulige mennesker.

Den dag fik hun aflivet de fordomme, som mange udefra har om Gellerup:

”Jeg oplever Gellerup som et stille og roligt område, men også som et sted, hvor der er en utrolig stor imødekommenhed og vilje til samarbejde og resultater.”

Den dag fik hun desuden bevis for, hvorfor Gellerupmodellen – samarbejdsplatformen for kommunale ledere i Gellerup – nu skal udbredes til resten af kommunen.

Nye tanker om familieskolen

Den nye chef vil arbejde for, at forældres resurser bruges mere, end det sker i dag.

”Vi må godt tænke lidt utraditionelt! Tænk, hvis forældre kunne få lov at arbejde frivilligt nogle få timer i børnenes institutioner, hvis de vil, og vi kunne aftale det med fagforeningerne?”

Berit Vinther åbner også for tanker om et lokalt skoletilbud i Gellerup, hvor forældre deltager. Det har der ikke været siden 2011, hvor byrådet lukkede Familieskolen i Gellerup på grund af besparelser. En familieskole er et tilbud, hvor eleven og dennes forældre er sammen i et skoletilbud i to dage hver uge, mens barnet er på sin normalskole resten af ugen.

”Der er en familieskole på Sødalskolen, men måske skal vi have et endnu mere lokalt tilbud,” siger hun.

De samme muligheder

Gellerups status som en bydel med mange lavindkomstfamilier og et lavere uddannelsesniveau end resten af kommunen er hun opmærksom på:

”Ja, der er mange, der må kæmpe for at få deres liv til at hænge sammen, og det skal vi som kommune støtte op om. Vi skal sikre, at børn og familier i Gellerup har de samme muligheder som alle andre.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.