I Danmark er det efterhånden sjældent, at flere generationer bor sammen – bedsteforældre, børn og børnebørn. Undtagelsen er familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Her er det stadig naturligt, at familiens ældste bliver passet derhjemme i stedet for at blive sendt på aflastning eller i plejebolig.
Konsekvensen er, at stadig flere ældre med plejebehov bliver boende i hjemmet, hvor de ikke altid får den medicinske og fysiske behandling og støtte, de ellers kunne have fået. Og det går ud over både de ældre og deres familiers livskvalitet. Det mener Toveshøjs formand, Anett Sällsäter Christiansen:

”Mange nedslidte ældre, som i virkeligheden er stærkt plejekrævende, bor hos deres børn. De kan være demente, blive fejlmedicineret og er i værste tilfælde helt hjælpeløse uden deres familier. Hvilket selvfølgelig er en stor belastning for alle. Men det er samtidig et tabu – noget, ingen taler om. For mange familier er det en helt naturlig pligt, og det vil kaste skam over familien, hvis de ikke er i stand til at tage sig af deres forældre.”

Plejeboliger tæt på
Nye plejeboliger eller aflastningsboliger tæt på kan være med til at løse problemet, lyder det fra beboerformanden. Så kan de pårørende komme forbi dagligt:

”Familierne vil stadig kunne være med til at passe deres ældre. Men her vil de kunne få hjælp og støtte af et professionelt personale, som er uddannet til sådan nogle ting som at løfte og flytte de ældre, håndtere medicin og behandle sygdomme. Hvis vi kan plante en tanke hos beboerne om, at det er okay, at mor eller bedstefar ikke bor derhjemme, men i en plejebolig, hvor vi kan besøge dem hver dag, lave mad til dem og være sammen med dem, vil det forbedre livskvaliteten for rigtig mange,” kommer det fra Anett Christiansen.

Boligforeningen undersøger behovet
Lige nu er Brabrand Boligforening i gang med deres egen undersøgelse for at få et bud på, hvor stort behovet for ældre – eller plejeboliger er til de mest plejetrængende beboere. Og formanden for Toveshøj er ikke i tvivl:

”Der er et stort behov. Og helt sikkert flere end vi regner med. I den fysiske helhedsplan indgår også nye plejeboliger, som skal opføres nær Bazar Vest. Desuden omdannes én af de eksisterende blokke til tilgængelige boliger med nem adgang for kørestole, elevator og handicapvenlige lejligheder.”

Når undersøgelsen er færdig, skal Brabrand Boligforening til møde med ældrerådmand Jette Skive for at aftale, hvordan løfterne fra helhedsplanen kan blive til konkrete plejeboliger til glæde for Gellerup og Toveshøjs beboere. 
I maj meldte ældrerådmanden, at der ikke længere er behov for plejeboliger, og hun ser dermed bort fra den politiske aftale om den fysiske helhedsplan, hvor kommunen har lovet at bygge 60 plejeboliger i Toveshøj. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.