Den Aktive Kvindeforening indbyder tirsdag aften 15. september i samarbejde med Det Boligsocial Sekretariats uddannelsesvejledning Get2Ed til forældreaften om unges karriere. 
Det foregår i Foreningernes Hus.
Program

  • Velkomst
  • Status på unge fra Gellerup og Toveshøj, succeser og udfordringer
  • Foreløbig effekt af erhvervsuddannelsernes reform på unges uddannelser
  • Workshops om forældrenes rolle i at fremme deres unges karriere
  • Spisning
  • Konkurrence
  • Afslutning