Der var lidt drama og utilfredse miner, da Toveshøj den 15. september holdt afdelingsmøde. Dette møde på Toveshøj skulle blot være et budgetmøde med enkelte forslag fra afdelingsbestyrelsen. Formand Anett S. Christiansen aflagde afdelingsbestyrelsens beretning siden sidste beboermøde. Hun fortalte om alle de arrangementer, som var foregået i Toveshøj siden sidst. Det var blandt andet Regnbueløbet i forbindelse med Color Run, dimissionsfest,
Grundlovsdag og indvielse af bålhytten, som fik det flotte navn Flammen af Toveshøj.

Helhedsplanen og renovering
Nu begynder der snart at ske noget med hensyn til helhedsplanen. Nogle af beboerne i salen var utilfredse med, at de ikke har fået nok information om, hvad der sker i området, og de fik svaret, at de vil få information, så snart der foreligger noget. Der kommer en workshop for beboerne i november/december, hvor de kan komme med forslag til renovering og der arbejdes på sundhedshus og ældreboliger.

Utilfredshed med afdelingsbestyrelsens forslag
Der var i slutningen af mødet en del utilfredshed og klagen i krogene. Grunden til utilfredsheden var, at afdelingsbestyrelsen havde foreslået, at dørmagnet- og dørtelefonsystemet blev nedlagt. Emil Thaysen fra bestyrelsen forklarede, at det var fordi det er dyrt at vedligeholde og det ofte går i stykker. Faktisk koster det mellem 700.000 og 1.000.000 kroner om året at reparere.

Dette medførte en vis debat. Nogle mente, at det ville være utryghed,
mens andre argumenterede for, at der jo var videokameraer, som skulle sikre trygheden. Der var dog ikke for høje røster, og det blev også et sikkert ja fra beboerne.  Det blev 48 for og 19 imod. Så blev der råbt lidt højere end normalt og udtalt en utilfredshed med stemmeudvalget og bestyrelsen. En ville have en skriftlig afstemning, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi det skulle man have bedt om, inden afstemningen begyndte.  Dirigenten fik genoprettet roen og mødet kunne gøres færdigt.

Budgettet og mindre huslejestigning
Administrationschef Susanne Witting var mødt op for at redegøre for budgettet. Der var lagt op til en huslejestigning 2,1%, men den endte kun med at blive på 1,1%. Grunden til, at huslejen ikke stiger mere skal blandt andet findes i mindre afgifter fra AffaldVarme, mindre udgifter til skraldsuget, forsikringer og videoovervågning. Denne udgift dækkes af helhedsplanen.  Denne huslejestigning kunne ingen være utilfredse med, når den var mindre
end man havde forudset og derfor var der også et klart flertal for budgettet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.