Toveshøjs beboerhus Tousgaardsladen, til daglig blot kaldet Laden, har fået ny bestyrelse. Ny formand er den tidligere huskvinde, Lonnie Hedegaard, som er uddannet socialrådgiver og i dag er selvstændig, privat dagplejer i Åbyhøj.
Hun har netop været med til at beslutte at lukke Ladens gamle fællesaktivitet, folkekøkkenet, fordi der ikke var nok beboere, der kom til spisetiderne fire gange om ugen. Og hun opfordrer områdets beboere til at støtte op om deres fælleshus, hvis ikke flere aktiviteter skal risikere at gå samme vej:

”Folk skal begynde at bruge Laden igen. Folkekøkkenet er gået fra 15 beboere på en aften den gang jeg var husmand og til nu kun to. Det er ikke nok til at bære udgifterne, så det tilbud var vi desværre nødt til at lukke. Og vi har brug for flere, større arrangementer og faste aktiviteter igen for at få noget liv i huset. Der er behov for at folk bruger Laden, også selvom der evt kommer et nyt beboer- sundhedshus. Især da vi jo ikke ved, hvad huset kommer til at indeholde,” fastslår den nyvalgte formand.
Barn af Åbyhøj – og Gellerup
Men hvem er den nyvalgte formand for Laden? Og hvad er hendes forbindelse med Toveshøj og Gellerup? Selv betegner Lonnie sig som ”barn af Åbyhøjgården” med en stærk tilknytning til Gellerup-området:

”Jeg har tilbragt meget af min barndom i Gellerup. Jeg legede heroppe og svømmede i Gellerupbadet. Mine egne børn havde også klassekammerater heroppefra, forklarer Lonnie, som også mener, at området er langt bedre end sit rygte og i virkeligheden har været det længe.

”Så meget ballade er her heller ikke. Når andre voksne spørger, om jeg overhovedet tør at være ude om aftenen i Gellerup, så svarer jeg altid: ”Hvorfor ikke?” Jeg har aldrig oplevet nogen problemer selv. Selvfølgelig giver det nogle spændinger, når mange mennesker bor sammen på så lidt plads, men det er sjældent så alvorligt, som nogle mennesker vil gøre det til, ” mener Lonnie Hedegaard, der har haft mennesker og deres personlige problemer og udfordringer tæt inde på livet i mange år gennem sit arbejde som socialrådgiver.

Fra ni til ét beboerhus
Hvad fremtiden angår for Toveshøjs gamle beboerhus, er det svært at spå. I Lonnies tid som huskvinde i Laden kunne hun se antallet af beboerhuse i Aarhus kommune falde fra ni til kun ét – nemlig Laden selv. Derfor er der behov for, at beboerne rykker sammen og bakker op om det eneste fælleshus de har, i hvert fald indtil et nyt beboer- og sundhedshus efter planen står klar om nogle år:

”Vi kan måske ikke konkurrere med Foreningernes Hus om deres kerneaktiviteter, foreningsarbejdet, fordi de har aflåste rum til de enkelte foreninger. Til gengæld har vi bedre plads og fysiske rammer til større arrangementer, blandt andet i kraft af vores store industrikøkken. Men vi har også plads til mindre, regelmæssige arrangementer. For eksempel er der hver tirsdag og torsdag formiddagskaffe i Laden, og det plejer at være rigtig hyggeligt. Udover formiddagskaffe er der banko om onsdagen, og diverse arrangementer ovenpå for især børn og unge, blandt andet lektiecafe og filmklub,” slutter Lonnie Hedegaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.