Fra Skræppebladets serie om nyvalgte medlemmer af Brabrand Boligforenings bestyrelse:

Helle Hansen er nok mest kendt for at være formand for Gellerupparken, men man kender hende sikkert også fra alt det andet frivillige arbejde, hun udfører. I flæng kan nævnes Café Perlen, Haveforeningen Grønærten, Verdenshavernes Venner og Beboernes Stemme, hvor hun kæmper for, at store boligafdelinger bliver hørt, inden de store beslutninger skal tages.

Hun har været formand for afdelingsbestyrelsen siden 2008, men har siddet i afdelingsbestyrelsen i flere omgange. En kort periode mellem 89-91 og derefter fra 2002 til i dag. Hun har boet i Gellerupparken siden 1973 i forskellige lejligheder. Med et lille afbræk nede på 5. sal er hun nu flyttet tilbage til den lejlighed, hun har boet i i over 27 år. Helle er født i Roskilde og vokset op som barn i Ejby ved Isefjorden. Men da hun var otte år, flyttede hun med sin mor og søster til Gellerupparken i 1973. Når hun snakker om sin sjællandske baggrund, fortæller hun altid, at: ”man godt kan bo i Jylland, bare man bor i Gellerup.”

Helle er uddannet journalist og har haft afstikkere væk fra Gellerupparken, da hun var i praktik. Lige nu bliver journalistfaget holdt ved lige via Skræppebladet, hvor hun udover at være redaktør også skriver artikler om sit kendskab til området og helhedsplanen.

Hvorfor foreningsbestyrelsen?
Hun er ofte blevet opfordret til at stille op til foreningsbestyrelsen, men har sagt nej, fordi hun hellere ville koncentrere sig om arbejdet i Gellerup og de store udfordringer, der er med helhedsplanen. Til sidst kunne hun dog ikke lade være med at søge mere indflydelse og valgte derfor ved sidste repræsentantskabsmøde at stille op.

”Jeg vil gerne vil føre projekterne helt til dørs og være med til at træffe de vigtige beslutninger,” forklarer Helle.

En af de ting, Helle Hansen ønsker at arbejde for i foreningsbestyrelsen, er at styrke beboerdemokratiet med at sende medlemmerne på flere kurser, så de er bedre rustet til arbejdet i bestyrelserne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.