Integrationsminister Inger Støjberg (V) fremlægger nu et forslag om at stramme reglerne for familiesammenføring. Det sker ved at opdele ansøgere fra Danmark, der ønsker at blive sammenført med deres familie i to grupper.
Hvis forslaget bliver vedtaget i Folketinget, vil det eksempelvis betyde, at bor man i Gellerup og ønsker familiesammenføring, så får man afslag. Alene, fordi man bor i et udsat boligområde.
Opdelingen skal ske mellem dem, som Udlændingestyrelsen vurderer har den bedste chance for hurtigt at blive integreret i det danske samfund, og de, der ikke vurderes at have en rimelig chance for en hurtig og vellykket integration. Jo bedre dine forudsætninger er for at blive integreret, des færre krav skal du kort fortalt opfylde.

Den første gruppe, kaldet ”potentielt integrationsegnede”, skal for eksempel dokumentere, at de har kendskab til sprog som dansk, svensk, engelsk eller tysk, hvilket er noget helt nyt. Man skal også have en ”væsentlig større” tilknytning til Danmark end til sit oprindelige hjemland – i dag skal man kun have en ”større” tilknytning.

Aktivt medborgerskab og 10 års ophold

Der stilles også krav om, at den herboende part skal have udvist ”aktivt medborgerskab” eller som minimum have bestået den såkaldte medborgerskabsprøve. Endelig skærpes det såkaldte opholdskrav fra tre til seks år. Det vil sige, at den person, der allerede bor i Danmark, og som ønsker familiesammenføring, skal have haft permanent opholdstilladelse i seks år.
Opholdstilladelsen kan man søge om, når man har boet i Danmark i minimum fire år. Sammenlagt skal den person, der bor her i landet, altså have opholdt sig lovligt her i mindst ti år.

De integrationsegnede
Den sidste gruppe, som blot kaldes ”integrationsegnede”, skal på den anden side ikke opfylde krav om hverken sprogkundskaber, samfundsdeltagelse eller tilknytningskrav.
Til gengæld skal begge grupper stadig opfylde kravet om bolig (man må ikke bo i et udsat boligområde som for eksempel Gellerup) samt forsørgelseskrav, hvor der, ifølge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fremover stilles ”…et skærpet og mere reelt forsørgelseskrav, der blandt andet betyder, at den herboende aktuelt er og i en periode har været selvforsørgende”.

Du kan læse mere om de nye regler på ministeriets hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.