Onsdag aften var der ekstraordinært afdelingsmøde i Gellerupparken. Her skulle beboerne stemme om, hvorvidt de ønskede at sælge blok 4 på Gudrunsvej, som så kunne udstykkes til ejerlejligheder. Det kan du læse meget mere om her.

Afdelingsbestyrelsen havde på forhånd anbefalet beboerne at stemme nej til salget af boligblokken på grund af den usikre økonomi, hvad angår prisen på de kommende ejerlejligheder.

Tæt valg
Det blev et meget tæt valg. Der blev optalt 54 stemmer for og 46 imod bestyrelsens forslag. Det betyder, at blok 4 ikke vil blive sat til salg som ejerlejligheder.

Nogle var blevet forvirret over, hvad de skulle stemme, fordi forslaget var formuleret "omvendt":  hvis de gik imod salg til ejerlejligheder, skule de stemme ja (til afdelingsbestyrelsens indstilling), gik de ind for salg, så skulle de tværtimod stemme nej!
Helle Hansen, afdelingsformand, medgiver, at det kunne have været formuleret bedre, men det blev til gengæld flere gange forklaret, hvordan et JA og NEJ skulle forstås.
Selv om hun ikke nævnte det på mødet, var Helle Hansen selv i tvivl, om hun gik ind for et ja eller nej:
"Vi står med noget så vigtigt som folks hjem, og derfor skal beslutningsgrundlaget være i orden, og det var det ikke.
På den anden side har jeg altid tænkt – også før loven kom – at det kunne være en god ide at sælge en blok som ejerlejligheder i Gellerup. Chancen var der nu, og jeg kan tvivle på, om den kommer igen. Men det ved jeg selvfølgelig ikke," siger afdelingsformanden.
Der var god diskussion og relevante spørgsmål på mødet, og Helle Hansen var godt tilfreds med, at fremmødet var pænt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.