Efter 16 år som bibliotekar, afdelingsbibliotekar og brobygger i Gellerup takker Lone Hedelund af 1. november og går på efterløn. Hun kan se tilbage på en arbejdsindsats, der forvandlede Gellerup Bibliotek til et moderne og innovativt Community Center, hvor både sundhedshus, folkeinformation, oplysning lektiehjælp og jobhjørne er integreret i det gamle bibliotek.

”Vi er gået fra at have lånere til at have brugere. En gang var her dobbelt så mange bøger og tingene var meget skarpt adskilt i en børne- og en voksenafdeling. Sådan er det ikke længere. Udlånet er faldet meget, men vores funktion er intakt. Biblioteket er stadig en samling af viden, som vi formidler gennem bøger og computere, mundtligt og gennem udstillinger og arrangementer.
Men først og fremmest gennem en bredt sammensat helhed med mange forskellige tilbud samlet under et tag. Et sted, hvor alle kan gå hen og finde information,” forklarer Lone Hedelund, når hun skal sætte ord på udviklingen i sin tid som bibliotekar i Gellerup.
En ufrivillig udflytning
Det var dog ikke Gellerup, der stod højest på Lones ønskeseddel, da stillingen som leder på biblioteket på Gudrunsvej skulle besættes. Faktisk var der kun et par stykker der havde søgt stillingen, og Lone var ikke blandt dem.
”Jeg kunne forudse, at jeg ville blive forflyttet til Gellerup fra min stilling ved Hasle Bibliotek. Så jeg foreslog selv min overordnede, at vi slog administrationen på de to biblioteker sammen. På den måde kunne vi spare tid og penge og samtidig lave udvikling begge steder,” husker Lone.
Fremskudt indsats
Og udviklet blev der. Helt fra starten i 1999 og til i dag har perioden været kendetegnet af stadig nye initiativer på tværs af faggrupper og magistrater i kommunen, og mellem ansatte og frivillige. Også selvom der i starten blev løftet mere end ét øjenbryn, når Lone og hendes kolleger begyndte at snakke om, hvordan biblioteket kunne bruges som et kulturelt, socialt og vidensfagligt omdrejningspunkt, der skulle kunne tilbyde lokal hjælp til alt fra tand- og sundhedspleje til hjælp til at skrive jobansøgninger og udfyldning af papirer i forbindelse med f.eks. familiesammenføring.

Folkeinformation var en rådgivningsfunktion under Socialforvaltningen, der skulle fungere som bindeled mellem borgerne og myndighederne. Her kan folk i området få hjælp til at forstå for eksempel breve eller afgørelser fra kommunen.
”Socialcenter Vest ansatte specifikt folk med netværk fra lokalområdet i Folkeinformationen. Folk, der havde forskellige interesser, netværk og nationaliteter. Folkeinformation er nu en del af Borgerservice.
Der er stadig visse ting, som Folkeinformationen kunne hjælpe med, som de ansatte ikke kan som ansatte i Borgerservice – opgaver, borgerne ikke kan få hjælp til på samme niveau andre steder i Aarhus,” forklarer Lone Hedelund.

Den vigtige, sociale kapital
Gennem et langvarigt samarbejde med Roskilde UniversitetsCenter, RUC, i perioden 2005 – 07 blev grundstenen lagt, til det, der i dag er Gellerup Community Center. Hvor den sociale kapital – den menneskelige viden og viljen til at bruge og dele den med hinanden på tværs af køn, alder og faggrupper – blev udpeget som den vigtigste ressource.

”Filosofien var, at sammen ville vi blive bedre. Så vi søgte penge til mere samarbejde, for at opbygge fælles værdier og finde ud af, hvordan vi kunne lære af hinanden og samarbejde med borgerne og andre lokale kræfter. Det var også forsøgt andre steder før, men i kraft at vores samarbejde med RUC blev vores resultater baseret på konkret, videnskabelig evidens – og kunne derfor analyseres og kopieres i en helt anden skala end tidligere,” lyder det fra Lone Hedelund, som påpeger, at der i dag er oprettet 16 medborgercentre rundt om i udsatte boligområder i Danmark. Alle med tråde tilbage til pionérprojekterne i Gellerup og Vollsmose. Og også udlandet har vist interesse for idéen, og Lone har været både i Sydafrika, Tanzania og flere steder i Europa for at fortælle og lære fra sig.
Landet rundt med lånerkortet i baglommen
I det hele taget har Lone været vidt omkring, siden hun i 1977 blev uddannet som én blandt de første på den nyoprettede biblioteksskole i Aalborg. Fra et vikariat på Samsø over Thisted til Als, tilbage som underviser på biblioteksskolen og videre til Højbjerg, Viby, Møllevangen, Hasle og til slut Gellerup. Men fra 1. november er det slut med bøger og borgerservice. Så skal der ske noget nyt:

”Jeg går på efterløn, men det betyder ikke, at jeg holder op med at være aktiv. For eksempel skal jeg være den kommunale sekretær i Samvirket i Gellerup. I det hele taget vil jeg gerne fortsætte med at være ude sammen med folk; med at igangsætte og hjælpe borgerne med at få de ønsker og behov de har til at blive til virkelighed," slutter Lone Hedelund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.