Der skal fortsat gives støtte fra Gellerup Kulturmidler, men det bør defineres bredere, hvad der er kunst og kultur. Unge skal have deres egen pulje, og der skal flere lokale borgere med til at bestemme, hvordan pengene fordeles.
Det er nogle af de vigtigste detaljer i den evaluering af Gellerup Kulturmidler, som nu er skrevet færdig.
Evalueringen peger på, at efter tre år med kulturstøtte til Gellerup er der sket en udvikling hen mod en "fælles kulturel sammenhængskraft i Gellerup". Midlerne har bidraget til et kulturelt demokrati, hedder det.
Mere jordnært har der været 61 ansøgninger til den store pulje, hvor foreninger og institutioner har skullet samarbejde om at søge. Netop måden at bringe flere ansøgere sammen har været en succes, idet ansøgerne har delt viden og fået øje for nye samarbejdspartnere.
Styregruppen for Gellerup Kulturmidler er også blevet klogere på, hvem der er områdets hovedaktører. Det er kulturaktører, der virker som katalysatorer på andre – det vil sige er med til at sætte ting i gang uden selv at være direkte indblandet.
Anbefalinger

  • Evalueringen peger på, at Gellerup Kulturmidler skal fortsætte med at give frie midler – dvs. penge uden alt for snævre rammer. Dette ønske har både politikere, kulturinstitutioner og borgere.
  • Styregruppen bør udvides med flere lokale borgere.
  • Der bør formuleres et bredere formål med puljen, altså en bredere definition af, hvad der er kunst og kultur. Det vil støtte bevægelsen hen mod et kulturelt demokrati og øget medborgerskab.
  • Midlerne bør inddeles i tre grupper, hvoraf den ene skal være forbeholdt unge. Formålet her er blandt andet, at unge kan udvikle deres egen kultur.
  • Skillelinjen mellem den lille "Her og nu"-pulje og den store pulje bør være mere fleksibel.

Læs hele evalueringen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.